El pastor com a model de la “mentalitat primitiva” en el fons documental de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya

Autores/as

  • Lluís Calvo Calvo Departament de Ciències Històriques (Història de la Ciència) / Institució Milà i Fontanals (CSIC-Barcelona)

Resumen

Aquest  text  té  com  a  finalitat  presentar  la  recerca  sobre  el  món  ramader a Catalunya que va dur a terme l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya (AEFC) en les  primeres  dècades  del  segle  XX,  tasca  que  va  aconseguir  formar  un fons documental -manuscrit  i  gràfic- que,  per  desgràcia,  en  una  part  substancial es  va perdre  durant  la  Guerra  Civil  espanyola.  El  treball  de  l’AEFC  fou  meritori en  el  seu moment ja que obrí la recerca etnogràfica catalana i hispànica a noves temàtiques i metodologies.  Aquest  treball,  però,  vol   aproximar-se  a  la consideració -social  i intel⋅lectual- que  tenia  l’ofici  de  pastor  en  les  esmentades dècades;  en  aquest sentit,  solament  cal  recordar  com eren  representats  els pastors  en  la  tragèdia d’Edip  Rey:  uns  éssers  sense  importància,  que  vivien  en un  medi  ferèstec  i  aïllat, solitaris i ocults en les seves cabanes...

Publicado

26-12-2013

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.