Nomadisme dels pobles gitanos? Formació en situ amb estudiants del segon cicle a Romania

Báilint-Ábel Bereményi, Alba Castellsagué Bonada

Resumen

Existeix un ampli debat sobre la pràctica de nomadisme històric i contemporani als estats europeus. El que ens ocupa però, no és la tradició nòmada de diversos grups gitanos,  ni  les  manifestacions  o  processos  contemporanis  de  mobilitat,  sinó més aviat  la  "nomadització  de  la  cultura  gitana"  i  alhora  la  tendència d'etnicització  (o racialització)  del  nomadisme.  A  partir  de  tres  casos  i  una primera  exploració  de  la literatura sobre la història de la politització delterme i la pràctica del "nomadisme", tractarem de reinterpretar per què es perpetua l'associació automàtica dels gitanos amb el nomadisme, tant en els discursos populars com oficials i institucionals.

Texto completo:

PDF (Català)

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c)