Els amazics del Marroc: de la invisibilitat social a la reivindicació col·lectiva

Yolanda Aixelà

Resumen

El present article fa una aproximació als amazics del Marroc, posa de relleu algunes de les seves especificitats, i mostra convergències i divergències amb els àrabs. El text posa  de  relleu  que  la invisibilitat  que  s’ha  produït  a  nivell  de  l’Estat  des del període  post-colonial,  està  sent corregida en  l’actualitat  fruit  de  les reivindicacions socioculturals.

Texto completo:

PDF (Català)

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c)