Aportacions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort i serres veïnes (Prepirineus centrals catalans)

Moisès Guardiola, Albert Petit, Julià Molero, Llorenç Sáez

Resum

En aquest article hem aplegat una selecció de les citacions que hem cregut més interessants i que ajuden a completar el coneixement florístic dels Prepirineus centrals catalans, especialment el massís de Boumort i serres veïnes. Destaca Aegilops cylindrica, novetat per a la flora de Catalunya; la troballa de noves poblacions de Daphne alpina i Scrophularia pyrenaica, espècies considerades en perill (EN); Carex praecox, Phelipanche camphorosmae i Ph. purpurea subsp. bohemica, considerades insuficientment conegudes (DD); o plantes no indicades abans a les comarques de Lleida (Juncus tenageia subsp. sphaerocarpus i Veronica dillenii), als Prepirineus catalans (Cardamine crassifolia) o bé amb molt poques localitats en aquest territori (Carex umbrosa subsp. huetiana, Epilobium roseum subsp. roseum, Montia fontana subsp. fontana, Noccaea brachypetala, Sisymbrium macroloma, Viola palustris, etc.). Finalment, també incloem un seguit de citacions que omplen l’important buit corològic d’alguns tàxons en aquest sector.

Paraules clau

plantes vasculars; flora amenaçada; plantes rares; corologia

Text complet:

PDF

Referències

Al-Shehbaz, I.E. 2014. A synopsis of the gens Noccaea (Coluteocarpeae, Brassicaceae). Harvard Papers Bot. 19: 25-51.

ANPNAP, Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu 2005. Parc Natural de l’Alt Pirineu i Dept. Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Aymerich, P. 2003. Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat. Acta Bot. Barcinon. 48: 15-28.

Aymerich, P. 2014. Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat (II). Orsis 28: 7-47.

Aymerich, P. 2015. Contribución al conocimiento de las cactáceas en Cataluña. Bouteloua 22: 76-98.

Aymerich, P. 2016. Contribució al coneixement de la flora al·lòctona del nord i el centre de Catalunya. Orsis 30: 11-40.

Bañares, Á., Blanca, G.; Güemes, J.; Moreno, J.C.; Ortiz, S. (eds.). 2011. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2010. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid.

Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A. 2011. Aportació al coneixement florístic de les Guilleries i el Collsacabra (Catalunya oriental). III. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 76: 147-156.

Benedí, C.; Molero, J.; Romo, A.M. 1986. Aportacions a la flora dels Prepirineus centrals catalans. Collect. Bot. (Barcelona) 16: 383-390.

Bolòs, O. 1954. De Vegetatione Notulae, I. Collect. Bot. (Barcelona) 4: 253-286.

Bolòs, O. 1998. Atlas Corològic. Volum Extraordinari: Primera compilació general. Vol. I, II. ORCA. I.E.C. (Secció de Ciències Biològiques).

Bolòs, O.; Font, X.; Pons, X.; Vigo, J. (eds.). 1997. Atlas Corològic, 7. ORCA. I.E.C. (Secció de Ciències Biològiques).

Bolòs, O.; Font, X.; Vigo, J. (eds.). 1999. Atlas Corològic, 9. ORCA. I.E.C. (Secció de Ciències Biològiques).

Bolòs, O.; Font, X.; Vigo, J. (eds.). 2004. Atlas Corològic, 13. ORCA. I.E.C. (Secció de Ciències Biològiques).

Bolòs, O.; Vigo, J. 1990. Flora dels Països Catalans. Vol. 2. Ed. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J. 1996. Flora dels Països Catalans. Vol. 3. Ed. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J. 2001. Flora dels Països Catalans. Vol. 4. Ed. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005. Flora Manual dels Països Catalans. Ed. Pòrtic. Barcelona.

Carlón, L.; Gómez Casares, G.; Laínz, M.; Moreno Moral, G.; Sánchez Pedraja, Ó.; Schneeweiss, G.M. 2008. Más, a propósito de algunas Phelipanche Pomel, Boulardia F. W. Schultz y Orobanche L. (Orobanchaceae) del oeste del Paleártico. Doc. Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 6: 1-128.

Carlón, L.; Gómez Casares, G.; Laínz, M.; Moreno Moral, G.; Sánchez Pedraja, Ó.; Schneeweiss, G.M. 2016. Index of Orobanchaceae. . Liérganes, Cantabria, Spain. [Consulta: VI-2016]

Carreras, J. 1993. Flora i vegetació de Sant Joan de l’Erm i de la vall de Santa Magdalena (Pirineus Catalans). Institut d’estudis Ilerdencs. Col·lecció Estudis 3.

Carreras, J.; Carrillo, E.; Masalles, R. M.; Ninot. J.M.; Vigo, J. 1993. El poblament vegetal de les valls de Barravés i de Castanesa. I- Flora i Vegetació. Acta Bot. Barcinon. 42: 1-392.

Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2011. Aportacions al coneixement de la flora d’Andorra. In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 101-110. Monografies del CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.

Conesa, J.A. 1991. Flora i vegetació de les Serres Marginals Pre-pirinenques compreses entre els rius Segre i Noguera Ribagorçana. Tesi Doctoral (inèdita). Universitat de Barcelona.

Conesa, J.A.; Pedrol, J. 2008. Plantes vasculars del quadrat UTM 31T CG36, Isona (Estanys de Basturs). Institut d’Estudis Catalans, secció de ciències biològiques. ORCA: Catàlegs florístics locals: 17.

Coste, H.; Soulié, J. 1913. Catalogue des plantes ou Florule du Vall d’Aran. Bull. Géogr. Bot. 23: 91-208.

Font, X. 2016. Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona. [Consulta: III-2016]

Font Quer, P. 1954. Enumeración de las plantas distribuidas en las centurias VI y VII del Herbario Normal. Collect. Bot. (Barcelona), IV (II), 22: 287-310.

Gómez, D.; Mateo, G.; Mercadal, N.; Montserrat, P.; Sesé, J. A. (eds.). 2016. Atlas de la flora de Aragón. Instituto Pirenaico de Ecología-Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. [Consulta: III-2016]

González, V.; Nuet, J. 2008. Flora i vegetació de la bassa de Sanavastre (Cerdanya). Lulu Enterprises, Inc. Morrisville. 136.

Luceño, M. 2008. Carex L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías P.; Cabezas, F.; Medina, L. (eds.) Flora iberica. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae: 109-250. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

Martínez-Ortega, M.M.; Sanchez Agudo, J.A.; Rico, R. 2009. Veronica L. In: Benedí, C. & al. (eds.). Flora iberica. Vol. XIII: 360-434. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

Masalles, R.M.; Sebastià, M.T.; Soriano, I.; Vigo, J. 1986. Dades per a la flora dels Prepirineus catalans. Folia Bot. Misc. 5:117-127.

Molero, J.; Pujadas, J.; Romo, A.M. 1988. Noves dades corológiques i taxonòmiques sobre la flora dels Prepirineus centrals catalans. Homenaje a Pedro Montserrat. Monogr. Inst. Piren. Ecol. Jaca 4: 265-281.

Molero, J.; Romo, A.M. 1988. Vegetación higronitrófila de los embalses del curso superior del Segre y de la Noguera Pallaresa (Prepirineos centrales). Acta Bot. Barcinon. 37: 289-296.

Molero, J.; J. Vigo. 1981. Aportació al coneixement florístic i geobotànic de la Serra d’Aubenç. Treb. Inst. Bot. Barcelona 6: 1-82.

Ninot, J.M.; Romo, A.M.; Sesé, J.A. 1993. Macizo del Turbón y Sierra de Sis. Flora, paisaje vegetal e itinerarios (Prepirineo aragonés). Naturaleza en Aragón 6. Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, Gobierno de Aragón. Zaragoza

Pavon, D.; Tison, J.-M.; Michaud, H; Gorgues, F. 2013. Phelipanche bohemica (Čelak.) Holub & Zázvorka (Orobanchaceae) en France. Biocosme mésogéen, Nice 30: 7-19.

Pedrol, J.; Yera, J.; Ascaso, J. 2002. De plantis vascularibus praesertim ibericis (IV). Munibe 53: 147-156.

Perdigó, M. T. 1988. Notes florístiques i corològiques de la Serra de Sant Gervàs (Prepirineus catalans). Homenaje a Pedro Montserrat. Monogr. Inst. Piren. Ecol. Jaca, 4.

Pujadas, J. 1981a. Algunes plantes del Boumort. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 46: 101-102.

Pujadas, J. 1981b. Contribució al coneixement florístic de la Serra de Boumort (Prepirineu Català). Folia Bot. Misc. 2: 57-63.

Romero-Zarco, C. 1984. Revisión taxonómica del género Avenula (Dumort.) Dumort. (Gramineae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Lagascalia 13: 39-146.

Romero-Zarco, C. 2015. Las gramíneas de la Península Ibérica e Islas Baleares. Claves ilustradas para la determinación de los géneros y catálogo preliminar de las especies. Monografías de Botánica Ibérica, nº 15. Ed. Jolube Consultor Botánico y Editor.

Romo, A.M. 1989. Flora i vegetació del Montsec (Prepirineus catalans). Arxius de la Secció de Ciències, XV. I.E.C.

Sáez, L.; Aymerich, P.; Blanché, C. 2010. Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Argania Editio. Barcelona.

Sáez, L.; Devis, J.; Soriano, I. 2004. Flora vascular de la Vall d’Alinyà. In: Els sistemes naturals de la Vall d’Alinyà. Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 14: 237-300.

Sáez, L.; Molero, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Guardiola, M.; Guàrdia, L.; Macías, C.; Aymerich, P. 2008. Noves contribucions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort (Prepirineus ibèrics, NE de la península Ibèrica). Orsis 23: 137-162.

Sanz-Elorza, M.; Dana, E.D.; Sobrino, E. (eds.) 2004. Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid.

Soriano, I. 1993. Aportació al coneixement florístic de la serra de Moixeró i el massís de la Tosa d’Alp (Pirineus catalans). Fol. Bot. Misc. 9: 27-34.

Tison, J.M.; Jauzein, P.; Michaud, H. 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. Naturalia Publications.

Vázquez Pardo, F.M.; Devesa, J.A.; López Martínez, J. 2007. Valeriana L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R.; Herrero, A. (eds.) Flora iberica. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae: 205-223.

Vigo, J.; Soriano, I.; Carreras, J.; Aymerich, P.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2003. Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes. Monografíes del Museu de Ciències Naturals, Ajuntament de Barcelona. Nº1.

Vives, J. 1964. Vegetación de la alta cuenca del Cardener (estudio florístico y fitocenológico comarcal). Acta Geobot. Barcinon. 1.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2016 Moisès Guardiola, Albert Petit, Julià Molero, Llorenç Sáez