Situació de l’arruí —«Ammotragus lervia» (Pallas, 1777)— a la serra de Mariola (SE espanyol): Distribució i aspectes ecològics

Autors/ores

  • Antonio Belda Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
  • Roque Belenguer Universidad de Alicante. Departamento de Ecología
  • Benito Zaragozí Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía

Resum

L’objectiu principal d’aquesta recerca és conèixer els aspectes ecològics i la distribució de l’arruí — Ammotragus lervia (Pallas, 1777)— dins la serra de Mariola. L’àrea d’estudi és un parc natural de 17.500 hectàrees situat al sud de la Comunitat Valenciana. Un millor coneixement de la seva distribució serà d’interès per a la definició de mesures de gestió de fauna del parc. El 2009, utilitzant tècniques de parany fotogràfic, es van recopilar 29.941 imatges amb algun contacte animal. D’aquestes imatges, el 0,09% de les fotografies registrades són d’arruí i se n’ha detectat la presència en 7 de las 63 quadrícules (2 × 2 km) del Parc Natural de la Serra de Mariola (l’11,11%). El període de mostreig es va prolongar des de l’agost de 2008 fins al maig de 2010. Aquest estudi ha permès integrar la informació recopilada al camp amb les bases de dades existents per confirmar la colonització i l’expansió de l’arruí a la serra de Mariola. 

Paraules clau

arruí, distribució, parany fotogràfic, paisatge, Parc Natural de la Serra de Mariola

Referències

Angulo, E.; Villafuerte, R. 2003. Modelling hunting strategies for the conservation of wild rabbit populations. Biol. Conserv. 115: 291-301.

Ballesteros, F. 1998. Las especies de caza. Biología, ecología y conservación. Estudio y Gestión del Medio. Colección Técnica. Oviedo. 316 pp.

Belda, A.; Arques, J.; Martínez, J.E.; Peiró, V.; Seva, E. 2009. Análisis de la biodiversidad de fauna vertebrada en el Parque Natural de la Sierra de Mariola mediante fototrampeo. Mediterranea 20: 9-32.

Belenguer, R.; Belda, A.; Arques, J.; Martínez-Pérez, J.E.; Zaragozí, B. 2011. Influencia de la estructura del paisaje en la comunidad de mamíferos del Parc Natural de la Serra de Mariola (Comunidad Valenciana): Una aproximación mediante fototrampeo. En X Congreso SECEM, 16. Universidad de Málaga. Málaga.

Calabuig, G.; Serrano, A.L.; Tiscar, M.; Cabezas, M.G.; Bautista, L.A.; Martínez, P.; Pérez, J.M.; Serrano, E. 2005. Nuevas citas de arruí Ammotragus lervia (Pallas, 1777) en el parque natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: Obtención mediante encuestas. Galemys 17 (número especial): 3-14.

Cassinello, J. 1998. Ammotragus lervia: A review on systematics, biology, ecology and distribution. Ann. Zool. Fennici 35: 149-162.

Cassinello, J. 2000. Ammotragus free-ranging population in the south east of Spain: A necessary firts account. Biod. Conserv. 9: 887-900.

Cassinello, J. 2004. Arruí – Ammotragus lervia. In: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. In: Carrascal, L.M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/

Cassinello, J.; Acevedo, P.; Hortal, J. 2006. Prospects for population expansion of the exotic aoudad (Ammotragus lervia; Bovidae) in the Iberian Peninsula: clues from habitat suitability modelling. Diver. Distrib., 12: 666-678.

Dickinson, T.G.; Simpson, C.D. 1980. Home range movements, and topographic selection of Barbary sheep in the Guadalupe Mountains. New Mexico. Pp. 78-86. In: Simpson, C.D. (Ed.). Symposium on Ecology and Management of Barbary Sheep. Texas Tech Univ. Press. Lubbock.

Ferrier, S. 2002. Mapping spatial pattern in biodiversity for regional conservation planning: Where to from here? Syst. Biol. 51: 331-363.

González, M.; León, L. 1999. Sarna sarcóptica en la población de arruí (Ammotragus lervia) del parque regional de Sierra Espuña (Murcia). Galemys 11: 43-58.

Graham, C.H.; Moritz, C.; Williams, S.E. 2006. Habitat history improves prediction of biodiversity in a rainforest fauna. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 103: 632-636.

Gray, G.G.; Simpson, C.D. 1980. Ammotragus lervia. Mammal. Spec. 144: 1-7.

Hilton-Taylor, C. 2000. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. Gland, and Cambridge.

Johnston, D.S. 1980. Habitat utilization and daily activities of Barbary sheep. Pp. 51-58. In: Simpson, C.D. (ed.). Symposium on Ecology and Management of Barbary Sheep. Texas Tech Univ. Press. Lubbock.

Krysl, L.; Simpson, C.D.; Gray, G. 1980. Dietary overlap of sympatric barbary sheep and mule deer in Palo Duro Canyon, Texas. Pp: 97-103. In: Simpson, C.D. (ed.). Symposium on ecology and managements of barbary sheep. Texas Tech University Press. Lubbock.

Martínez, J.E.; Zaragozí, B.M.; Belda, A.; Navarro, J.T.; Peiró, V. 2011. Creación de un software para el almacenamiento automático y gestión de imágenes obtenidas por fototrampeo. In: X Congreso SECEM. Universidad de Málaga. Málaga.

Ogren, H. 1965. Barbary sheep. New Mexico Department of Game and Fish Bulletin, 13. Santa Fe.

R Development Core Team 2014. R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN: 3-900051-07-0. http://www.R-project.org

San Miguel, A.; Fernández, M.; Perea, R.; Martínez, M.; Rodríguez C. 2010. El arruí (Ammotragus lervia Pallas 1777) en Sierra Espuña (Murcia) ¿Amenaza u oportunidad? Serie Técnica n.º 9. Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia. 80 pp.

Serrano, E.; Calabuig, G.; Cassinello, J.; Pérez, J.M. 2002. The human dimension that favours the unnatural expansion of an exotic ungulate (Ammotragus lervia) throughout the Iberian peninsula. Pirineos 157: 181-189.

Serrano, E.; Calabuig, G.; Peiró, V.; Pérez, J.M. 2003. Distribución del arruí (Ammotragus lervia Pallas, 1777) en la provincia de Alicante. Galemys 15 (número especial): 19-23.

Shackleton, D.M. (Ed.). 1997. Wild sheep and goats and their relatives: Status survey and conservation action plan for Caprinae. IUCN. Gland.

Stoate, C.; Henderson, I.G.; Parish, D.M. 2004. Development of an agri-environment scheme option: Seed-bearing crops for farmland birds. Ibis 146: 203-209.

Publicades

18-05-2015

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.