No 8 (2010)

Localització i web

Taula de continguts

Editorial

Xavier Arderiu
PDF
1-2

Tradumàtica dossier

Marta Estella Clota
1-6
Ignacio Garcia
1-7
Ana Guerberof Arenas
1-6
Michael Cronin
1-7
Dr. Pedro Luis Díez Orzas
1-8
Carlos Nogueira
1-11
Anna Estellés
1-12
Miguel A. Jiménez-Crespo
1-9
Maribel Tercedor Sánchez
1-8
Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, Loïc Martínez Normand
1-6