Informació per a lectors/ores

Recomanem als / les lectors / es que es donin d'alta al servei de notificació de publicació d'aquesta revista. Feu servir l'enllaç de  Registre que es troba a la pàgina inicial de la revista. Aquest registre permetrà el/la lector/a rebre la Taula de continguts per correu-e cada vegada que es publiqui un nou número de la revista. Això també permetrà a la revista aconseguir un cert nivell de suport i nombre de lectors/es. Consulteu la Política de Privacitat de la revista, que assegura als/les lectors/es que el seu nom i adreça de correu electrònic no seran usats per a altres propòsits.