: CfP: Estudi de la interacció persona-ordinador en traducció i interpretació: programari i aplicacions

CfP: Estudi de la interacció persona-ordinador en traducció i interpretació: programari i aplicacions

CfP Dossier Tradumàtica, Revista Tradumàtica
Ampliació del termini d’acceptació de propostes

Recepció de propostes en forma de resumen: 10 de juliol de 2020
Publicació: juny 2021

Atesa l’excepcionalitat de la situació global, la Revista Tradumàtica ha rebut  nombroses peticions per ampliar els terminis d’aquesta convocatòria.
Tota la informació sobre els terminis previstos, a la secció final d’aquest document.
  

Editors de secció convidats:

Maarit Koponen, Department of Digital Humanities, University of Hèlsinki
Lucas Nunes Vieira, School of Modern Languages, University of Bristol
Nicoletta Spinolo, University of Bologna, Department of Interpreting and Translation (DIT) - MC2Lab


Descripció

Cada vegada és més important aconseguir una interacció eficaç entre persona i ordinador per tal d’obtenir un rendiment òptim en tasques com la traducció i la postedición assistides per ordinador i la interpretació a distància (tant bilateral com simultània). La innovació tecnològica també és un factor que indubtablement contribueix al creixement i l’expansió dels serveis lingüístics sense precedents. La tecnologia ha obert el camí a nous fluxos de treball, així com a nous perfils comunicadors professionals com ara la interpretació remota, el reparlat i la postedició. Donat el paper protagonista dels éssers humans en aquestes simbiosis, la comprensió del comportament humà és un component important per arribar a entendre com utilitzar de manera eficaç les tecnologies de la traducció i de la interpretació.

A més, la demanda de comunicació multilingüe també creix en contextos en què la prestació de serveis lingüístics i la tecnologia no està necessàriament monetitzada. Cada vegada és major el nombre d'usuaris d'Internet que depèn de la traducció automàtica, el reconeixement de la parla i altres aplicacions, per a dur a terme tasques d'alta complexitat, com podria ser la investigació sobre patents, així com per a tasques més informals, com ara  fer una comanda al servei d'habitacions d'un hotel. Les necessitats dels usuaris avançats no professional, de les tecnologies de traducció i la interpretació són diferents de les dels professionals de la comunicació. Les pautes de comportament i interacció amb la tecnologia també poden diferir segons el perfil de l'usuari. Contenen informació que pot contribuir a millorar la comprensió de les tecnologies de la traducció i de la interpretació, així com de la traducció i la interpretació en si mateixes. Els majors inversors avui dia en traducció automàtica no són proveïdors de serveis lingüístics, sinó grans empreses multinacionals (vinculades al comerç electrònic o les xarxes socials) que tenen per negoci la comunicació. D'aquí la importància de comprendre com es comporten els usuaris d'aquests serveis, com responen a la tecnologia i quines són les seves preferències.

Què es pot aprendre de l'anàlisi del comportament dels usuaris quan fan tasques de traducció o d'interpretació amb interacció persona-màquina? Com han canviat les tecnologies el treball en col·laboració? Quin és l'efecte de les tecnologies sobre la prestació de serveis lingüístics orals i escrits i com perceben tots aquests canvis tant professionals com usuaris?

 

Temes

Aquest número de la Revista Tradumàtica convida a la comunitat investigadora de l'àmbit a enviar les seves contribucions sobre els usos i aplicacions de la tecnologia en la investigació (principalment observacional, quantitativa) del comportament i el rendiment humans en entorns de comunicació multilingüe per ordinador. Els temes que es pretén abastar inclouen:

 • L'ètica de l'ús de la tecnologia en la indústria del llenguatge.
 • Noves eines o metodologies d'anàlisi de la traducció i la interpretació humanes.
 • La interacció persona-ordinador dins la interpretació i la traducció humanes i les eines o metodologies per analitzar-la.
 • La interacció comunicativa en la interpretació a través de tecnologia.
 • Expectatives i percepcions de la interpretació i la traducció a través de tecnologia.
 • Patrons d'ús i implicacions de les tecnologies integrades i la traducció multimodal assistida per ordinador.
 • Efectes de les eines i de les plataformes tecnològiques en els fluxos de treball de traducció en col·laboració.
 • Ús no professional de les eines de traducció per assimilar i difondre informació.

 

Enviaments

Les propostes es poden presentar en forma de resum d'entre 400 i 500 paraules en anglès, castellà o català, amb les referències pertinents (no incloses en el recompte de paraules), a la secció de la revista Tradumàtica Dossier (https://revistes.uab.cat/tradumatica).

 

 • Data límit per a la presentació de resums: 10 de juliol de 2020
 • Acceptació de propostes: 25 de juliol de 2020
 • Presentació d'articles complets: 15 de setembre de 2021
 • Acceptació dels articles: 15 de març de 2021
 • Presentació de les versions finals dels articles: 30 d’abril de 2021
 • Publicació: juny 2021