Contacte de la revista

Contacte principal

Pilar Sánchez-Gijón
Correu electrònic: pilar.sanchez.gijon@uab.cat

Contacte de suport

Suport Tradumàtica
Correu electrònic: revista.tradumatica@uab.cat