Arxius
1999

1999: Descartes. Allò racional i allò real

Actes del Segon Congrés Internacional d'Ontologia celebrat amb el patrocini de la Unesco
San Sebastián - Barcelona, 24-31 de març de 1996
Editor: Víctor Gómez Pin
Coordinació i correcció: Pol Capdevila, José Ignacio Galparsoro, Artur Massana, Marta Tafalla