Avisos

Llibres rebuts

 
Llibres (i revistes) rebuts a data de 22 de novembre de 2017.  
Publicat: 2017-11-22 Més...
 

Pròxims volums

 
Núm. 61: "De relatione" (filosofia medieval)
 
Núm. 62: Marcuse
 
Publicat: 2017-04-28
 

La revista ENRAHONAR inclosa a l'índex ERIH PLUS

 
La revista ENRAHONAR ha sigut indexada a la base de dades ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488792
 
Publicat: 2016-07-12 Més...
 

ENRAHONAR ha assolit un 10'0 en l'índex ICDS de la MIAR

 
En l’avaluació d’enguany de l’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) de la base de dades MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes), la revista ENRAHONAR ha passat d'estar puntuada en 6,477 a assolir una puntuació de 10,0. Aquesta matriu serveix de base per a elaborar el proper CARHUS PLUS:
http://miar.ub.edu/issn/0211-402X
 
Publicat: 2016-07-12 Més...
 

Enrahonar, acceptada per a la seva indexació a Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 
La revista Enrahonar ha sigut acceptada per a la seva indexació a la base de dades Emerging Sources Citation Index (ESCI), de la Web of Science (WoS), de Thomson Reuters.  
Publicat: 2015-12-15 Més...