El relegament de la formació en el nou model de polítiques actives d'ocupació

Andreu Lope Peña

Resum

Aquest treball forma part de la recerca "Diagnòstic soci-econòmic sobre les polítiques d'ocupació a Espanya: 2012-2014". Dirigida per Fausto Miguélez ha comptat amb el finançament de la Fundació La Caixa i els seus resultats poden consultar-se en http://ddd.uab.cat/record/142865. La recerca ha fet servir dades estadístiques, fonamental encara que no únicament de l'EPA, del SEPE i d'Eurostat. S'han realitzat 15 entrevistes a responsables dels serveis d'ocupació de l'estat (SEPE) i de Catalunya (SOC), de sindicats i patronals, així com a tècnics locals. També s'ha desenvolupat un Delphi en el qual han participat 78 experts en polítiques d'ocupació.
Es presenten dos dels aspectes abordats per l'autor en la citada recerca, actualitzant en la mesura del possible les dades disponibles en finalitzar-la. D'una banda es tracta el nou model de polítiques actives d'ocupació (PAE), introduït en 2013; del com s'analitzen les seves prioritats i objectius, en el marc de les restriccions pressupostàries derivades de l'orientació de les polítiques governamentals per afrontar la crisi econòmica i de l'ocupació.
El segon aspecte analitzat és l'evolució de la formació, mentre que element primordial de les PAE; especialment la formació contínua i l'ocupacional, que haurien de configurar-se com a instruments eficaços per a la millora de les possibilitats d'ocupació de les persones aturades, o per ampliar les qualificacions de les que estan ocupades. A més, la formació és un aspecte clau en la denominada societat del coneixement, en la qual es fonamenten els criteris de l'Estratègia Espanyola d'Activació que, alhora, serveixen per dissenyar les PAE. No obstant això, la hipòtesi de la recerca en aquest sentit és que la formació per a l'ocupació no està guanyant rellevància i els resultats la recolzen, especialment per a la formació ocupacional, al mateix temps que qüestionen les bases del nou model de polítiques actives

Paraules clau

polítiques actives; formació contínua; formació ocupacional; societat del coneixement

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2016 Andreu Lope Peña
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons