[1]
R. Sebastian Torres, «Publi Ovidi Nasó, Heroides, traducció catalana medieval de Guillem Nicolau; introducció, edició crítica i comentada de Jose Pujol», medievalia, vol. 22, pp. 167–172, nov. 2019.