[1]
S. Grau Torras, «Algunes teories de la “Física” d’Aristòtil aplicades a la medicina d’Arnau de Vilanova», medievalia, vol. 18, n.º 1, pp. 189–197, nov. 2015.