Sancho Fibla, Sergi. 2020. «l ibro e a oración e María e anto omingo. studio edición». edievalia 23 (2):144-47. https://doi.org/10.5565/rev/medievalia.532.