Sebastian Torres, R. (2019). Publi Ovidi Nasó, Heroides, traducció catalana medieval de Guillem Nicolau; introducció, edició crítica i comentada de Jose Pujol. edievalia, 22, 167–172. https://doi.org/10.5565/rev/medievalia.487