(1)
Ruiz Pilares, E. J. l urado erezano lonso e uazo (1484-1523):: studio e aso obre strategias e consolidación e as élites rbanas os iscursos el ien omún l ervicio egio omo egitimadores e ealtades n onflicto. medievalia 2022, 25, 139-174.