(1)
Sancho Fibla, S. l ibro e a oración e María e anto omingo. studio edición. medievalia 2020, 23, 144-147.