(1)
Camps Soria, J. Imágenes structuras e ltar n a Cataluña el románico: propósito e na alla e a irgen on l Niño estaurada n l useu acional d’Art e atalunya. medievalia 2020, 23, 395-427.