(1)
VV., A. Cròniques. medievalia 1998, 14, 83-93.