Publi Ovidi Nasó, Heroides, traducció catalana medieval de Guillem Nicolau; introducció, edició crítica i comentada de Jose Pujol

Raimon Sebastian Torres

Resumen

Publi Ovidi Nasó, Heroides, traducció catalana medieval de Guillem Nicolau; introducció, edició crítica i comentada de Josep Pujol. Barcelona: Barcino, «Els Nostres Clàssics», Autors Medievals, vol. 37, 2018.

Texto completo:

PDF (Català)

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2019 Raimon Sebastian Torres