La producción y el comercio de libros de enseñanza en Cataluña durante los siglos XVII y XVIII

Autores/as

Resumen

Los libros de educación primaria –entre los cuales destacan las cartillas, los salmos, los franselms y los pelegrins– eran el instrumento que facilitaba el aprendizaje de la lectura y la escritura a los niños -pero no a las niñas- que en los siglos XVII y XVIII estudiaban en las escuelas de primeras letras de Cataluña. A la vez, estos pequeños libros representaban una importante fuente de ingresos para las imprentas y las tiendas de libreros, como puede verse en la gran producción que ha quedado registrada en la documentación notarial y, sobre todo, en los libros de cuentas de la cofradía de los libreros de Barcelona. El comercio de libros de enseñanza y su utilización extensiva en el territorio catalán indica que el aprendizaje de letras era una práctica muy común en la Edad Moderna.

Palabras clave

imprenta, libros de enseñanza, educación, comercio, Cataluña, siglo XVII, siglo XVIII

Citas

ALBERCH, R. (et al.) (1984). Gremis i oficis a Girona. Treball i societat a l’època pre-industrial. Girona: Ajuntament de Girona.

BIDON, D. A. (1986). «Abécédaires et alphabets éducatifs du XIIIe à la fin deu XV siècle». Nouvelles de l’estampe, 90, 6-10.

BURGOS RINCÓN, J. (1995). Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del setecientos (1680-1808). Tesi doctoral. Microforma. Bellaterra: UAB.

BURGOS RINCÓN, J. (1997). «Privilegios de imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impresión de los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera». Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 15, 257-298.

CAMPRUBÍ, X. (2012). «Llibres i lliure comerç a la Barcelona moderna: els conflictes entre l’impressor Rafael Figueró i la confraria dels llibreters (1671-1711)». Recerques, 65, 75-107.

CAMPRUBÍ, X. (2014). «La llei d’impremta a la Catalunya moderna (1568-1723)». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 53, 91-122.

CAMPRUBÍ, X. (2018). L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps. Barcelona: Fundació Noguera.

CAMPRUBÍ, X. (2020). «Baldiri Reixac. La tradició educativa catalana». A: RIQUER, B. Vides catalanes que han fet història. Barcelona: Edicions 62, 316-322.

CAMPRUBÍ, X. (2021). «L’ensenyament públic als municipis del Vallès Oriental entre els segles XVI i XVIII». Ponències, 25, 7-39.

CAMPRUBÍ, X. (en premsa). Els mestres de minyons i l’ensenyament públic a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII). Vic: Eumo .

CASTILLO GÓMEZ, A. (2016). «“Véndese en la tienda de...”. Apuntes sobre la publicidad del libro en la España Moderna». A: RUEDA RAMÍREZ P.; AGUSTÍ, L. La publicidad del libro en el mundo hispánico (siglos XVII-XX): los catálogos de venta de libreros y editores. Barcelona: Calambur, 87-114.

CLOSA I FARRÉS, J. (1987). «Tendències de l’educació escolar segons els manuscrits catalans dels segles XIV i XV». A: Actes de les IX Jornades d’Historia de l’educació als Països Catalans. L’educació al món urbà. Barcelona: Universitat de Barcelona, 77-83.

DELGADO, B. (2002). La educación en la reforma y contrarreforma. Madrid: Síntesis.

ESTEBAN, L. (2002). La educación en el Renacimiento. Madrid: Síntesis.

FELIU, F. (2018). «Com s’imposà el castellà a les escoles catalanes». A: RIQUER, B. Història Mundial de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 446-452.

FERNÁNDEZ LUZÓN, A. (2005). La Universidad de Barcelona en el siglo XVI. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

FERRER I GIRONÉS, F. (1985). La persecució política de la llengua catalana. Història de les mesures preses contra el seu ús des de la Nova Planta fins avui. Barcelona: Edicions 62.

GIMÉNEZ BLASCO, J. (1984). «Aspectes culturals d’una vila de l’Antic Règim. Mataró, segle XVII». A: Sessió d’Estudis Mataronins, 1, 31-40.

GONZÁLEZ SUGRAÑES, M. (1918). Història dels antichs gremis dels arts i oficis de la ciutat de Barcelona. Vol. 2: Llibreters-estampers. Barcelona: Impremta d’Henrich i cia.

HERNANDO, J. (2005). «Instruere in litteris, servire et docere officium. Contractes de treball, contractes d’aprenentatge i instrucció de lletra, gramàtica i arts en la Barcelona del s. XV». A: Acta historica et archaeologica mediaevalia, 26, 945-984.

HERNANDO, J. (2011). «El llibre escolar i la presència dels autors clàssics i dels humanistes en l’ensenyament del segle XV». Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 29, 7-42.

HUERGA, A. «Sobre la catequesis en España durante los siglos XVI-XVII (en el IV centenario del B. Juan de Ávila)». Analecta Sacra Tarraconensia, 41.2, 299-345.

INFANTES, V. (1996). «La cartilla en el siglo XVII. Primeros textos». A: REDONDO, A. (dir.). La formation de l’enfant en Espagne aux XVI et XVII siécles. París: Publications de la Sorbonne, 105-123.

LÓPEZ SERRANO, M. (1949). Incunables Españoles. «De Quantitate Syllabarum», de Pedro Gomiel. Madrid: CSIC.

MADURELL I MARIMON, J.M. (1968). «Licencias para la impresión de libros sietecentistas». Separata de Analecta sacra Tarraconensia, XXXIX, 305-317.

MADURELL I MARIMON, J. M.; RUBIÓ I BALAGUER, J. (1955). Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553). Barcelona: Gremio de Editores y Libreros.

MARTÍN PASCUAL, L. (1997). «Contribució a l’estudi de la versió catalana de les Faules d’Isop». A: LUCÍA MEGÍA, J. M. (ed.). Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Vol. II. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 1023-1037.

MOLL, J. (1987). «La cartilla et sa distribution au XVIIème siecle». A: De l’alphabétisation aux circuits du livre en Espagne, XVI-XIX siècles. París: CNRS, 311-322.

MUT I CARBASA, R.; MARTÍ I ARMENGOL, T. (1981). La resistència escolar catalana en llibres (1716-1939). Barcelona: Edicions 62.

PEÑA, M. (1996). Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas. Lleida: Milenio.

PUIGVERT I GURT, X. (2010). «Els segles XVI i XVII», Quaderns d’Història d’Olot, 4, 44.

REDONDO, A. (1996). «Les livrets de lecture (cartillas para enseñar a leer) au XVIe siecle: lecture et message doctrinal». A: REDONDO, A. (dir.). La formation de l’enfant en Espagne aux XVI et XVII siécles. París: Publications de la Sorbonne, 71-91.

REIXAC, B. (1981). Instruccions per a l’ensenyança de minyons. Tom II. Edició a cura de Salomó Marquès i Albert Rossich. Girona: Col·legi Universitari de Girona.

RESINES LLORENTE, L. (1994). «Los catecismos del XVI y su modo de presentar la fe». Anuario de Historia de la Iglesia, 3, 197-214. https://doi.org/10.15581/007.3.25027

RESINES LLORENTE, L. (2007). La Catedral de papel: historia de las cartillas de Valladolid. Valladolid: Diputación de Valladolid.

RUEDA RAMÍREZ, P. (2009). «Los estancos de cartillas en Andalucía: la distribución del libro escolar en la edad moderna», A: Actas del Congreso Internacional Andalucía Barroca. Vol. 3. Màlaga: Junta de Andalucía, 341-347.

RUIZ ASTIZ, J. (2014). «“Más útil para la enseñanza de los niños”, dos impresores ante los tribunales reales de Navarra (1607-1608)». Anales de Documentación, 17, 1, 69-82. https://doi.org/10.6018/analesdoc.17.1.188371

RUIZ FARGAS, M. (2016). «El privilegio de privativa de libros de común enseñanza de la Universidad de Cervera en tiempos de Manuel Ibarra (1735-1749, 1754-1757)». A: RUEDA RAMÍREZ, P.; AGUSTÍ, L. La publicidad del libro en el mundo hispánico (siglos XVII-XX): los catálogos de venta de libreros y editores. Barcelona: Calambur, 129-159.

SANPERE I MIQUEL, S. (1905). Fin de la nación catalana. Barcelona: Tipografia de l’Avenç.

SEGURA I VALLS, J. (1978). Història d’Igualada. Igualada: Ateneu Igualadí.

SOCIAS BATET, I. (1992). Les Beceroles tabel·làries de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya.

VILAR, P. (1964). Catalunya dins l’Espanya moderna. vol.II. Barcelona: Edicions 62.

Publicado

21-12-2023

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.