El retaule eucarístic de Vilafermosa i la iconografia del Corpus Christi a la Corona d’Aragó

Cèsar Favà Monllau

Resum

La institució d’una nova solemnitat i la seva incorporació al calendari litúrgic acostuma a posar de relleu la necessitat de crear tota una infraestructura material al servei dels postulats ideològics que defensa. Per aquest fet, quan a principis de la catorzena centúria s’estableix la nova festa del Corpus Christi a la Corona d’Aragó, sorgeix la necessitat, entre d’altres, de bastir un repertori iconogràfic per als novells retaules que han de presidir, en la majoria de casos, els nous altars dedicats a Jesús Sagramentat. En el present article s’hi analitza la iconografia del retaule eucarístic de Vilafermosa (Castelló de la Plana), tot situant-lo en el context de la devoció al Corpus a la baixa edat mitjana i posant-lo en relació amb uns altres exponents homònims que n’hem conservat. El resultat d’aquest procés permet extrapolar un repertori temàtic genuí a la Corona d’Aragó, en el qual el protagonisme absolut recau en les santes espècies eucarístiques, el pa i el vi, per tal d’incidir en la veracitat del dogma de la transsubstanciació. Veiem que se sol insistir en les imatges evangèliques de marcat contingut eucarístic, però també en l’ús d’escenes litúrgiques com ara l’elevació de la sagrada forma i el tema nou de la processó del Corpus. A més, la inclusió d’escenes amb fortes connotacions antisemites evidencia clarament la situació politicoreligiosa de la Corona. Finalment, si bé el pes de l’escrit recau en la iconografia, ens hem fet ressò de les darreres opinions que fan referència als aspectes formals i estilístics del retaule i hem intentat, en la mesura de les nostres possibilitats, extreure algunes hipòtesis sobre les qüestions de patronatge i la procedència de la peça.

Paraules clau

pintura gòtica, iconografia, Corpus Christi, Vilafermosa

Text complet:

PDF

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2006 Cèsar Favà Monllau