La litografia a Catalunya de 1815 a 1855 : De Josep March a Eusebi Planas

Pilar Vélez

Resum

La primera litografia realitzada a l'Estat espanyol fou obra de Josep March, que la féu a Barcelona el 1815. Després, el 1820, l'impressor Antoni Brusi obrí el primer taller litogràfic de caire privat i comercial de tot l'Estat. Noms com ara Montfort, Ferran, Planella, Estivill i algun altre assajaren la nova tècnica entre 1825 i 1840 aproximadament. El 1839, Francesc Xavier Parcerisa inicià l'obra magna de la il·lustració litogràfica: els onze volums amb més de sis-centes làmines dels Recuerdos y Bellezas de España, editats fins al 1872. Però el veritable desenvolupament tècnic de la litografia tingué com a protagonista Eusebi Planas (1833-97), que, format en els millors tallers de París, assolí una elevada qualitat artística comparable a la dels seus col·legues francesos.

Paraules clau

litografia, Eusebi Planas, il·lustració segle XIX

Text complet:

PDF

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Pilar Vélez