Margarida de Prades i la disputa sobre la propietat de les relíquies reals

Autors/ores

  • Catalina Martin Lloris Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
  • Guillermo Gómez-Ferrer Lozano Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Resum

Entre els esdeveniments més significatius de la vida de la reina Margarida de Prades es troba la seva aferrissada defensa com a legítima propietària de la col·lecció de relíquies que va heretar de Martí l’Humà. Va haver de fer front a un litigi interposat per la comunitat de celestins que les custodiava, va negociar amb Ferran d’Antequera i va exigir una compensació econòmica a canvi que Alfons el Magnànim les aconseguís. Entre aquestes relíquies es trobava el Sant Calze de l’Últim Sopar, conservat actualment a la catedral de València. Amb aquesta recerca, a partir de documents d’arxiu i publicacions recents, es reconstrueixen aquests fets, que ens permeten conèixer millor el valor de les relíquies per a les monarquies de la Corona d’Aragó al segle XV, les tensions internes i el paper de l’Església, així com la personalitat de la reina i les seves funcions a la cort.

Paraules clau

Margarida de Prades, celestins, relíquies, Sant Calze de l'Últim Sopar, testament, Martí l’Humà , Ferran d’Antequera

Publicades

22-12-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.