La casa mediterrània: l’arquitectura del turisme i l’apropiació dels referents tradicionals a Catalunya i les Balears

Autors/ores

Resum

Al llarg de la costa catalana i de les illes Balears es reprodueixen durant tot el segle XX nombrosos dissenys de construcció, principalment cases unifamiliars de segona residència o d’estiueig, que són identificats com a habitatges mediterranis, en una clara vinculació entre la condició de lloc de descans i oci amb el passat cultural, el paisatge i l’arquitectura tradicional. L’article indaga en les raons i els valors que vinculen l’arquitectura turística amb la tradicional fins a arribar a prendre-la com a referent, fins i tot de manera descontextualizada, i analitza la manera com aquesta vinculació la va identificant amb les característiques del disseny constructiu mediterrani. Amb aquest propòsit s’identifiquen i s’analitzen diferents moments i aproximacions al llarg del segle a través de diversos estudis de casos conformadors d’aquesta arquitectura. El treball ens permet identificar el moment inicial de la seva conformació durant les dècades de 1920 i 1930 des dels plantejaments, d’una banda, del noucentisme i del regionalisme i, de l’altra, des de la modernitat. També es ressegueixen els plantejaments que es reafirmen des de sensibilitats molt diverses en les dècades de 1940 i 1950 i es constata que, amb l’eclosió turística a partir de la dècada de 1960, es popularitzen i s’assumeixen com a propis.

Paraules clau

turisme, casa mediterrània, arquitectura tradicional , modernitat, arquitectura, Catalunya, Illes Balears

Referències

R. Alcover, Adan Diehl i Formentor, Comissió de les Illes Balears de Vè Centenari del Descobriment d’Amèrica, Palma, 1992

A. Baeschlin, Cuadernos de arquitectura popular. Ibiza. Serie Primera. Renovación Topográfica, Valencia, 1934

A. Bonet, “García Mercadal y la arquitectura popular”, La casa popular en España. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981

A. Byne; M. Stapley, Majorcan Houses and Gardens, W. Helburn, New York,1928

Congrés d’Història de la Corona d’Aragó dedicat al Rey en Jaume I y a la seua época =Congreso de Historia de Aragón dedicado al Rey D. Jaime y a su época, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1909-1913

J. Costa, Guía gráfica las islas Pithiusas. Ibiza y Formentera, Librería Francesa, Barcelona, 1936

“Estudi de la Masia Catalana”. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 249, agost, 1923

E. R. Fajarnés: Historia del turismo en Ibiza y Formentera, 1900-2000, Genial Edicions Culturals, Eivissa, 2001

F. Fontbona: Nocentisme vell i nou, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears, Barcelona, 1974

P. Fullana (ed.), Pel ressorgiment polític de Mallorca, Hora Nova, Palma, 2006

R. Graus, Modernització tècnica i arquitectura a Catalunya 1903-1929. Tesi doctoral, Departament de Composició Arquitectònica, UPC, 2012

R. Graus, “Del culte als monuments al descobriment de l’arquitectura vernacla: la Secció d’arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya (1904-1929)”, Les avantguardes entre segles (XIX-XX): Nous problemes, nous materials, noves solucions. Barcelona, Patrimoni 2.0 Edicions, 2015

Ibiza: Fuerte y luminosa, texto: Josep Lluís Sert; fotos: Joaquín Gomis; selección y Secuencia: J. Prats, Polígrafa, Barcelona, 1967

A. Illescas: “German Rodríguez Arias: 1902-1987” 1987 Quaderns d'Arquitectura. Necrológica

D. M. Lasansky and B. McLaren (ed), Architecture and Tourism Perception, Performance and Place.). Berg, Oxford-New York, 2004

“Les nostres casetes”, Anuari de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, 1913

O. Lofgren, “Cottage Cultures”, On Holiday. A History of Vacationing, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1999

O. Lofgren, “Know your country. A comparative perspective on Tourism and Nation Building in Sweden”, Being Elsewhere: Tourism, Consumer Culture, and Identity in Modern Europe and North America. Shelley Baranowski and Ellen Furlough(ed.), University of Michigan Press, 2001

D. MacCannell en The Tourist. A new theory of the leisure class, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1999

C. Martínez; R. Pemjean; J. P. Sanz, “Un alemán en Ibiza: Los espacios intermedios en la arquitectura de Erwin Broner”, Arquitectura importada y exportada en España y Portugal (1925-1975): Actas preliminares. Pamplona 5/6 mayo 2016 / coord. por José Manuel Pozo Municio, Héctor García-Diego Villarías, Beatriz Caballero Zubia, 2016, págs. 393-400

“Memòria dels treballs fets per a l’estudi de La Masia Catalana”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 381, febrero, 1927

L. Muntaner, “El turisme de Calvià abans de la guerra civil (1930-1936)”, Treballs de Geografia, Universitat de les Illes Balears, Palma, 1980

A. Pizza (ed.), Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años 50. Fundación ICO, Ediciones Asimétricas. Madrid, 2019

E. Prat de la Riba: Nacionalitat catalana, 1906. RBA Editores, Barcelona, 2013

J. Puigvert, Josep Danés i Torras. Noucentisme i regionalisme arquitectònics, Barcelona, Publicacions Abadia de Montserrat, 2008

L. Ripoll; R. Perelló, Las Baleares y sus pintores 1836-1936. Ensayo de identificación y acercamiento. Luis Ripoll, Palma, 1981

V.M. Rosselló, Mallorca: el sur y sureste. Palma, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1964

Josep Maria Rovira: Urbanización en Punta Martinet, Ibiza 1966-1971. Colegio de Arquitectos de Almeria, Almeria, 1996

L. Salvador, Die Balearen: geschildert in Wort und Bild, Würzburg; Leipzig: K. u. K. Hofbuchhandlung von Leo Woerl, 1897

M. Seguí (ed), Estudis sobre arquitectura i urbanisme. Volum 1. Guillem Forteza, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1984

M. Seguí, Arquitectura contemporánea en Mallorca, 1900-1947, Universitat Illes Balears i Col·legi d’Arquitectes Illes Balears, Palma, 1990

M. Seguí, La arquitectura del ocio en Baleares. La incidencia del turismo en la arquitectura y urbanismo, Lleonard Muntaner Editor, Palma, 2001

M. Seguí, “Imatge i turismo”, Estudis baleàrics, 94-95 (2008-2009), p. 135-155

I. de Solà-Morales, Eclecticismo y Vanguardia. El caso de la arquitectura moderna en Catalunya, Gustavo Gili, Barcelona, 1980

M.C. Suárez: “La intervenció urbanística de Nicolau Maria Rubió i Tudurí a Alcanada (1933). Del paradís al jardí mediterrani”. VII Jornades d’estudis locals d’Alcúdia, 2012

E. Storm, “Patrimonio local, turismo e identidad nacional en una ciudad de provincias: Toledo a principios del siglo XX”, Hispania, 244 (2013)

E. Torres, Guía de arquitectura de Ibiza y Formentera, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears-La Gaya Ciencia, Barcelona, 1974

Walter Benjamin, Obras, Abada editores, Madrid, 2007

Biografia de l'autor/a

Maribel Rosselló, Universitat Politècnica de Catalunya

Professora Titular d'Universitat, Departament de Teoria i Historia de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació

Publicades

11-03-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.