La venda de les pintures medievals de la Torre del Tesoro de San Pedro de Arlanza: un negoci?

Autors/ores

Resum

La present recerca es basa en l’exhumació i la interpretació de fonts inèdites procedents sobretot de l’arxiu del Metropolitan Museum of Art, de Nova York. Són documents que detallen minuciosament el procés de venda dels magnífics frescs medievals de la Torre del Tesoro del monestir de San Pedro de Arlanza (Burgos) al Metropolitan Museum of Art per part de Josep Colominas i Roca i Josep Gudiol i Ricart, a la vegada que també evidencia els mecanismes del comerç de l’art, fenomen que constitueix una de les columnes vertebrals de la història del col·leccionisme i que il·lumina les dramàtiques vicissituds d’aquests frescs medievals als dos costats de l’Atlàntic.

Paraules clau

comerç de l’art, venda de frescs medievals, Metropolitan Museum of Art, Josep Gudiol i Ricart, Josep Colominas i Roca, San Pedro de Arlanza

Biografia de l'autor/a

Immaculada Socias Batet, Universitat de Barcelona

Immaculada Socias Batet ha estat professora i  investigadora  del Departament d'Art de la Universitat de Barcelona. Ha estat directoria de la revista digital e-artDocuments; així mateix ha fet nombroses estades de recerca a la Hispanic Society of America, al Metropolitan Museum of Art i a l'Institute of Fine Arts de la New York University. Fruit d'aquest treball han estat diverses publicacions sobre el món del col·leccionisme d'art. Cal destacar que també ha liderat diversos projectes de recerca  sobre el col·leccionisme entre Estats Units i Catalunya. És membre de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Publicades

28-12-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.