L’Arxiu Mas de Barcelona. L’ull, la càmera i l’art espanyol

Autors/ores

Resum

Des de l’aparició del daguerreotip, els fotògrafs de béns artístics es van anar situant, progressivament, entre els agents necessaris en el procés de construcció dels nous inventaris gràfics destinats al sector dels estudis patrimonials. L’entrada d’Adolf Mas Ginestà en el gremi fotogràfic va marcar l’inici d’una nova etapa per a aquest tipus de fotografia a Espanya, la qual cosa va donar lloc a la construcció d’un nou relat (fotogràfic) sobre el patrimoni peninsular. Tanmateix, la importància del llegat de l’Arxiu Mas no resideix únicament en el seu inestimable fons fotogràfic, sinó que també es materialitza en el seu avantguardista sistema arxivístic, basat en fitxes gràfiques, i en el seu extens fons documental. El present article —fruit de la recent tesi doctoral gràcies a la qual s’ha dut a terme una reconstrucció biogràfica completa del fotògraf i del seu establiment— pretén aproximar el lector a la història d’aquest important estudi fotogràfic, centrant-nos en les seves característiques més notables, en la seva especialització, en el seu sistema de documentació i, finalment, en la seva relació amb alguns artistes contemporanis que van crear interessants logotips que van esdevenir elements representatius de l’empresa fotogràfica.

Paraules clau

Adolf Mas, Arxiu Mas, fotografia, arxiu fotogràfic, patrimoni

Biografia de l'autor/a

Carmen Perrotta, Investigadora independent Grup de recerca Ars Picta (Universitat de Barcelona)

Doctora en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona (2018); llicenciada en Història i Conservació dels Béns Artístics i Arqueològics per la Universitat de Calàbria (2008) i màster en Estudis Avançats en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2010).

De 2014 a 2017 ha estat investigadora en formació de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (Universitat de Barcelona) i ha impartit docència al Departament d’Història de l’Art de la mateixa universitat.

En l’actualitat és membre del grup de recerca Ars Picta (UB), de l’Associazione Internazionale dei Ricercatori Italiani i de la junta directiva de l’associació cultural Fotoconnexió. Des de l’any 2013 és membre assessor de l’equip editorial de la revista Sans Soleil. Estudios de la Imagen.

Publicades

04-12-2018

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.