L’objectualitat d’allò comestible. Accions i estris en l’espai domèstic de l’habitar japonès

Nadia Vasileva

Resum

El present article forma part de la tasca investigadora de l’autora en la seva tesi doctoral sobre objectualitat en l’espai domèstic japonès durant el període de modernització i la seva transcendència en el disseny contemporani. L’estudi planteja la hipòtesi d’inscriure l’evolució del disseny japonès en una línia de pensament que adquireix forma durant aquest període com a fruit de la necessitat d’afirmar una identitat pròpia per oposició a allò aliè. El reconeixement de certes idiosincràsies d’allò propi identificades en el treball de diversos autors durant aquest període es presenta en un constant contrapunt amb exemples occidentals, l’objectiu del qual és posar en paral·lel dues cultures que moltes vegades manifesten més paral·lelismes que no pas divergències. Malgrat això, el model teòric, igual que la imatge d’identitat cultural, es construeix per oposició al model occidental durant el període de modernització, fet que continua tenint una gran influència sobre el disseny japonès contemporani.

L’article se centra en el sistema d’objectes que dona suport i embolcalla l’acte del menjar com a indicador idiosincràtic de la cultura japonesa al llarg d’un eix temporal dilatat que, tanmateix, conserva un conjunt de característiques comunes. Així mateix, examina l’objectualitat d’allò comestible com a reflex del concepte d’espai i com a portador d’un conjunt de patrons culturals profundament arrelats en la cultura japonesa, però amb una gran capacitat de renovar-se i reinventar-se, canviant de forma per adaptar-se a les noves circumstàncies.

Paraules clau

objectualitat; domesticitat; hàbitat; Japó; mobiliari; cuina; modernització; disseny; arquitectura

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Nadia Vasileva
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons