Marià Fortuny i Reus. La construcció d’un mite (II)

Albert Arnavat

Resum

Estudi sobre la primera etapa d’activitat de Marià Fortuny Marsal (Reus, 1838 – Roma, 1874), el pintor amb més projecció internacional de l’art vuitcentista català, i sobre la relació amb la seva ciutat natal al llarg de la seva vida i fins a l’actualitat. El primer és un període històric menystingut pels historiadors i no gaire ben estudiat, i la seva relació amb Reus és un aspecte de la seva vida que no havia estat objecte d’atenció. L’article dóna a conèixer un gran nombre de notícies inèdites —des de la seva primera exposició pública fins a les estades que va fer a la ciutat— i realitza una revisió exhaustiva de tot allò que es refereix a l’artista que té relació amb la seva ciutat de naixement. Les fonts arxivístiques i hemerogràfiques, pràcticament inèdites, són bàsiques per resseguir les passes de Fortuny i l’impacte de la seva trajectòria d’èxits en la formació d’una imatge llegendària del pintor.

Paraules clau

Marià Fortuny; Reus; història; mite

Text complet:

PDF

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2014 Albert Arnavat