Imatges dels degans en el Liber astrologiae de Fendulus (París, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 7330)

Alejandro García Avilés

Resum

Aquest manuscrit...

Paraules clau

Edad Mitjana, miniatura, astrologia, Federic II Hohenstaufen

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Alejandro García Avilés