Sobre els cartells d'Alexandre de Riquer i les seves fonts

Rafael Cornudella Carre

Resum

El paper capdavanter d'Alexandre de Riquer en la història del cartellisme català és reconegut per tota la historiografia. Tanmateix, no disposem encara d'un catalogue raisonné de la seva producció cartellística. El nostre article aporta un conjunt de precisions que contribueixen a l'elaboració d'aquest catàleg, encara obert. Però, sobretot, insistim en la necessitat d'investigar més a fons les fonts internacionals del cartellisme riquerià. La connexió amb el prerafaelitisme tardà britànic ha estat ja indicada, però ara hem pogut identificar també alguns deis models concrets en què s'inspirà Riquer. Ens esforcem, també, a provar la importància, fins ara subestimada, que revesteix el cartellisme art nouveau nord-americà —Bradley, Ethel Reed, M. Parrish, etc.— com a model inspirador del cartellisme riquerià, i confirmem la del cartellisme belga, especialment de Privat-Livemont. En canvi, cal corregir clarament l'èmfasi que bona part de la historiografia ha posat en Mucha.

Paraules clau

cartells, modernisme, Art Nouveau, Alexandre de Riquer

Text complet:

PDF

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Rafael Cornudella Carre