Using Skype in a Primary Class: A Case Study

Aida Cuestas

Abstract

Abstract

The important role of new technologies to communicate in the globalized world we live in cannot be denied. Teachers must take this fact into account and help their students construct their knowledge through computer-mediated learning in order to better understand how these tools function. In the context of Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Computer-Mediated Communication (CMC) has become a powerful tool for learning, as these resources give meaning and real-world relevance to language teaching practices and activities. This small-scale study describes the implementation of an interactional activity, rooted in sociocultural theory, which used Skype as teaching tool. The data stemming from the investigation provides evidence to support the argument that digital resources for foreign language learning hold great potential as mediating tools for increased motivation and enhanced peer interaction.

Key words: sociocultural theory, ICT, CMC, interaction, mediation

Resum

Es difícil negar l’important rol de les noves tecnologies per comunicar-se en el món globalitzat en el que vivim. Per aquesta raó, els discents haurien de tenir aquest fet en compte i deixar als infants construir els seu coneixement a través de l’aprenentatge del funcionament d’aquestes eines.

En el context del TEFL, la comunicació a través dels ordinadors pot convertir-se en una eina potent per l’aprenentatge, ja que dóna significat i realitat a les pràctiques i activitats didàctiques. Aquesta recerca, arrelada a la teoria sociocultural, mostra la implementació d’una activitat interaccional a través de l’ús de l’Skype i aporta dades que recolza el potencial dels recursos digitals per l’aprenentatge d’una llengua estrangera, ja que aquests poden funcionar com una eina mediadora que incrementa la motivació de l’alumnat i els anima a interactuar entre ells.

Paraules clau: teoria sociocultural, TIC, CMC,  interacció, mediació

Resumen

Es difícil negar el importante rol de las nuevas tecnologías para comunicarse en el mundo globalizado en el que vivimos. Por esta razón, los discentes deberían tener este hecho en cuenta y dejar a los niños y niñas construir sus conocimientos a través del aprendizaje del funcionamiento de estas herramientas. En el contexto de TEFL, la comunicación a través de los ordenadores puede convertirse en una herramienta poderosa para el aprendizaje ya que da significado y realidad a las prácticas y actividades didácticas. Esta investigación, arraigada a la teoría sociocultural, muestra la implementación de una actividad interaccional a través del uso de Skype y aporta datos que refuerzan el potencial de los recursos digitales para el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que estos pueden funcionar como una herramienta mediadora, que incrementa la motivación del alumnado y los anima a interactuar entre ellos.

Palabras clave: teoría sociocultural, TIC, CMC, interacción, mediación

Keywords

sociocultural theory, ICT, CMC, interaction, mediation

Full Text:

Cuestas_BJTLLL_6.2
Copyright (c)