Anna Camps & Teresa Ribas (coords.), El verbo y su enseñanza. Hacia un modelo de enseñanza de la gramática basado en la actividad reflexiva, Barcelona, Octaedro, 2017, 223 pp., ISBN 978-84-9921-895-3

Authors

References

Camps, A. (2005) (coord.). Bases per a l’ensenyament de la gramàtica. Barcelona: Graó.

Camps, A. (2006). Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica (SDG), en A. Camps i F. Zayas (coords.). Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica, Barcelona: Graó, 31-48.

Casas-Deseures, M.; Durán, C.; Fontich, X. (2017). La construcció del coneixement gramatical en aprenents d’educació primària i secundària: algunes aproximacions a l’aprenentatge del verb, Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 63, 111-138.

Hudson, R. (2017). Grammar Instruction, en C. A. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (coords.), Handbook of Writing Research, Nova York – Londres: The Guildford Press, 288-300.

Myhill, D. (2000). Misconceptions and difficulties in the acquisition of metalinguistic knowledge, Language and Education, 14 (3), 151-163.

Published

30-12-2018

Downloads

Download data is not yet available.