Recerca i formació de professionals en el camp de la literatura infantil i juvenil | Research and training of professionals in the field of children’s and young adult literature

Teresa Colomer Martínez

Abstract

In 2017, Catalonia and the Balearic Islands were invited as guests of honour at 54th edition of the Bologna Children’s Book Fair. The program of the Fair included the Symposium on Children’s and Young Adult Literature in Catalan: Trends for a Shared Future. This text reproduces the conference given by Dr. Teresa Colomer as part of the Symposium, both in the Catalan original, and translated into English by the Institut Ramon Llull. The slides of the presentation may be consulted by following this link: http://www.gretel.cat/publicacions/research-and-training/

Keywords

Children’s and young adult literature, Catalan-speaking area, research, training

Full Text:

PDF (Català)

References

Amat Castells, V. (2016) Aprendre a valorar les lectures literàries. Anàlisi d’una intervenció didàctica a cicle inicial (tesi doctoral inèdita). Universitat Autònoma de Barcelona.

Amo, J.M., i Mendoza Fillola, A. (Eds.) (2015). Redes hipertextuales en el aula. Barcelona: Octaedro.

Arizpe, E., Colomer, T., i Martínez-Roldán, C. (2014). Visual journeys through wordless narratives. An international inquiry with immigrant children and “The Arrival”. Londres: Bloomsbury.

Baró, M. (2005). Les edicions infantil i juvenils de l'Editorial Joventut (1923-1969) (tesi doctoral inèdita). Universitat de Barcelona.

Baró, M., Mañà, T., i Roig, A.M. (1990) Les biblioteques a les escoles públiques de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Baró, M., Colomer, T., i Mañà, T. (Eds.) (2007). El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectors d’avui. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics.

Bassa, R. (1994). Literatura infantil catalana i Educació (1939-1985). Palma de Mallorca: UIB-Fundació Barceló.

Bellorín Briceño, B. (2015). De lo universal a lo global: nuevas formas del folklore en los álbumes para niños (tesi doctoral inèdita). Universitat Autònoma de Barcelona.

Bettelheim, B. (1997). Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Madrid: Crítica.

Bosch, E. (2015). Estudio del álbum sin palabras (tesi doctoral inèdita). Universitat de Barcelona.

Castillo, M. del. (1997). Grans il lustradors catalans. Barcelona: Barcanova.

Colomer, T. (2015). Barcelona ciutat literària: literatura infantil i juvenil. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Colomer, T. (Ed.) (2008). Lectures adolescents. Barcelona: Graó.

Colomer, T. (Ed.) (2002). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Colomer, T. (Ed.) (2002). La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Barcelona: ICE-Universitat Autònoma de Barcelona.

Colomer, T. (2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis.

Colomer, T. (1998). La formació del lector literari. Barcelona: Barcanova.

Colomer, T., i Fittipaldi, M. (Eds.) (2012). La literatura que acoge: inmigración y lectura de álbumes. Barcelona-Caracas: Banco del Libro.

Colomer, T., Kümmerling-Meibauer, B., i Silva-Díaz, M. C. (Eds.) (2010). Cruce de miradas: nuevas aproximaciones al libro álbum. Barcelona: Banco del Libro.

Colomer, T., Kümmerling-Meibauer, B., i Silva-Díaz, M. C. (Eds.) (2010). New Directions in Picturebook Research. Nova York, Londres: Routledge.

Díaz-Plaja, A. (2011). Escrito y leído en femenino: novelas para niñas. Análisis y valoración en su contexto. Cuenca: Publicaciones de la UCLM.

Duran, T. (2007) Àlbums i altres lectures. Barcelona: Rosa Sensat.

Duran, T., i Ros, R. (1996). Primeres literatures: llegir abans de saber llegir. Barcelona: Pirene.

Jan, G. (1988). El poder de los cuentos. Barcelona: Pirene.

Janer Manila, G. (1982). Cultura popular i ecologia del llenguatge. Barcelona: CEAC.

Janer Manila, G. (1989). Pedagogia de la imaginació poètica. Barcelona: Aliorna.

Larreula, E. (1985). Les revistes infantils catalanes de 1939 ençà. Barcelona: Ed.62.

Lluch, G. (1998). El lector model en la narrativa per a infants i joves. València: Publicacions de la Universitat de València.

Lluch, G. (Ed.) (2000). De la narrativa oral a la literatura per a infants. Invenció d'una tradició literària. Alzira: Bromera.

Lluch, G. (2003). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: UCLM.

Lluch, G. (2010). Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes. Los comités de valoración en las bibliotecas escolares y públicas. Gijón: Trea.

Lluch, G., i Valriu, C. (2013). La literatura per a infants i joves en català anàlisi, gèneres i història. Alzira: Bromera i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Manresa, M. (2013). L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la intervenció educativa. Barcelona: Rosa Sensat.

Manresa, M., i Real, N. (Eds.) (2015). Digital literature for children: Texts, readers and educational practices. Brusel·les: Peter Lang.

Manresa, M. (Ed.) i Equip GRETEL (s.d). Triar llibres per a infants. IOC de Catalunya.

Mendoza Fillola, A. (2007). Tú lector. Barcelona: Octaedro.

Mendoza Fillola, A. (Ed.) (2008). Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector. Barcelona: Horsori.

Obiols, N. (2004). Mirando cuentos: lo visible y lo invisible en las ilustraciones de literatura infantil. Barcelona: Alertes.

Prats Ripoll, M. (2009). La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 46, 149-182.

Ramada Prieto, L. (2017). Esto no va de libros. Literatura infantil y juvenil digital y educación literaria (tesi doctoral inèdita). Universitat Autònoma de Barcelona.

Reyes López, L. (2015). La formació literària a primària. Impacte d’una intervenció educativa en l’evolució de respostes lectores (tesi doctoral inèdita). Universitat Autònoma de Barcelona.

Rodari, G. (1977). Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias. Barcelona: Avance.

Rovira, T. (1988). La literatura infantil i juvenil. A M. De Riquer, A. Comas, i J. Molas (Eds.), Història de la literatura catalana v. XI (pp. 421-471). Barcelona: Ariel.

Rovira, T. (1968). Libros infantiles en catalán. A B. Hürlimann (Ed.), Tres siglos de literatura infantil europea (pp. 315-331). Barcelona: Juventud.

Rovira, T. (1976). Noucentisme i llibre infantil: influència del Noucentisme sobre la producció i difusió del llibre per a infants (tesi de llicenciatura inèdita). Universitat Autònoma de Barcelona.

Rovira, T., i Ribé, C. (1972). Bibliografía histórica del libro infantil en catalán. Madrid: ANABAD.

Samaranch, J. (1978). L’editorial Muntañola i les seves publicacions (tesi de llicenciatura inèdita). Universitat de Barcelona.

Seminari de bibliografia infantil de Rosa Sensat (1977). Quins llibres han de llegir els nens?. Barcelona: Publicacions de Rosa Sensat.

Turrión, C. (2014). Narrativa infantil y juvenil digital. ¿Qué ofrecen las nuevas formas al lector literario? (tesi doctoral inèdita). Universitat Autònoma de Barcelona.

Valriu, C. (1994). Història de la literatura infantil i juvenil catalana. Barcelona: Pirene.

Valriu, C. (1998). La influencia de les rondalles en la literatura infantil i juvenil actual. Palma: Editorial Moll.

Ventura, N. (1970). Llibres en català 1939-1970 (tesi de llicenciatura inèdita). Universitat de Barcelona.

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature