User Profile

Goold Star

Bio Statement

مدارک ترجمه شده، نیاز به مهر دادگستری دارند که معمولاً دارالترجمه‌ها خودشان پس از ترجمه مدارک، برای گرفتن این مهر اقدام می‌کنند. این حق شرکت‌ها و اتحادیه‌ها یا تجمع‌های دیگر واقع در هر یک از کشورهای عضو را نیز در بر می‌گیرد. همچنین اگه بخواین فقط با حداقل میزان پیش پرداخت (مثلا ۱۰ درصد) باید وام رو بیمه کنی که خودش چند هزار دلار میشه.

اعتبار پاسپورت قبرس