Faventia https://revistes.uab.cat/faventia <em>Faventia</em> està dedicada a l’estudi de l’arqueologia, la filologia i la història del món antic i medieval i la seva tradició. ca-ES Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:<br /><ol type="a"><li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li><li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de <a title="Creative Commons" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca" target="_blank">Reconeixement-No Comercial 4.0</a> Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) sempre que no se’n faci un ús comercial de la manera especificada pels autors o per la revista. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials. La llicència completa es pot consultar a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca" target="_blank">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca</a>.</li><li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li></ol> Sebastia.Giralt@uab.cat (Sebastià Giralt) revista.faventia@uab.cat (Equip tècnic) Thu, 21 Dec 2023 09:22:34 +0100 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Ὄνομα ὄρνις. L’etimologia dels noms propis com a recurs argumentatiu a la tragèdia https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-sanchez <p>La tragèdia àtica ofereix diversos exemples de la creença que el nom propi descriu la identitat i el futur. Deixant de banda uns altres usos de l’etimologia, examinem els passatges en què la interpretació explícita del significat d’un antropònim s’empra com a recurs argumentatiu. En la majoria de casos, els personatges accepten tàcitament els averanys i el desenvolupament del drama valida la interpretació etimològica com a revelació d’una veritat en principi oculta, també per al públic.</p> Andrea Sánchez i Bernet Drets d'autor (c) 2023 Andrea Sánchez i Bernet https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-sanchez Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 Olimpíade la mimàlona https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-antela <p>En un conegut passatge de la <em>Vida d’Alexandre</em>, Plutarc descriu la participació d’Olimpíade en ritus òrfics i bàquics, propis de mimàlones, clodones i edònides, dones tràcies. Aquesta informació ha estat la pedra angular sobre la qual la majoria dels autors han fonamentat la interpretació d’Olimpíade com a dona molt religiosa, i amb això, han condicionat la percepció de les seves accions en la història d’Alexandre. No obstant això, aquí defensarem que la informació de Plutarc no està ordenada cronològicament, sinó que funciona com un <em>exemplum</em> amb el qual el text introdueix el personatge i el seu suposat caràcter. Tanmateix, el fragment en qüestió faria referència a la batalla d’Èvia (317 aC) entre Olimpíade i Adea Eurídice.</p> Borja Antela Bernárdez Drets d'autor (c) 2023 Borja Antela Bernárdez https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-antela Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 Una nova geografia mítica: ressons de la campanya d’Alexandre a l’Índia a la «Biblioteca» d’Apol·lodor https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-acerbo <p>Les noves sagues mítiques originades per la campanya d’Alexandre van ser plenament integrades a la mitologia grega, com ho revelen les referències a l’Índia a la <em>Biblioteca</em>. Tant la referència a les columnes de Dionís com la infausta expedició de Medes provenen de versions mítiques sorgides en relació amb la campanya d’Alexandre i semblen suggerir l’interès d’Apol·lodor per les tradicions que connecten l’Àsia amb el passat mític grec.</p> Stefano Acerbo Drets d'autor (c) 2023 Stefano Acerbo https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-acerbo Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 La deessa Bel·lona a Valentia (Hispania Citerior) https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-pena <p>Estudi d’una inscripció fragmentària, de cronologia primerenca, trobada a <em>Valentia</em>, en la qual apareix el nom de la deessa Bel·lona, fet insòlit en aquestes regions d’Hispània. A partir d’ella, es considera l’origen de la divinitat, la seva arribada a Hispània, la seva limitada difusió (tan sols <em>Lusitania</em>) i la seva relació amb alguns esdeveniments de la història de <em>Valentia</em>. Es proposa una reconstrucció del text epigràfic. S’estudia també el nom del dedicant, un <em>Antonius</em>, la família més rellevant de la ciutat. Es fan algunes consideracions sobre la recuperació de la ciutat després del llarg període de buit posterior a la destrucció pompeiana de l’any 75 aC.</p> María José Pena Drets d'autor (c) 2023 María José Pena https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-pena Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 Pons Pujol, Lluís; Pérez González, Jordi (eds.). De luxuria propagata romana aetate. Roman Luxury in its Many Forms https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-le-bohec <p>Pons Pujol, Lluís; Pérez González, Jordi (eds.)<br /><em>De luxuria propagata romana aetate. Roman Luxury in its Many Forms</em><br />Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 2023, 383 p.<br />ISBN 978-1-80327-420-1</p> Yann Le Bohec Drets d'autor (c) 2023 Yann Le Bohec https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-le-bohec Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 Remolà Vallverdú, Josep Anton (ed.). Vil·la romana dels Munts (Tarraco) https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-carrasco <p>Remolà Vallverdú, Josep Anton (ed.)<br /><em>Vil·la romana dels Munts (Tarraco)</em><br />Tarragona: MNAT, 2023, 684 p.<br />ISBN 978-84-193267-4-4</p> José María Carrasco López Drets d'autor (c) 2023 José María Carrasco López https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-carrasco Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 Alberti, Leon Battista. De commodis litterarum atque incommodis https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-coroleu <p>Alberti, Leon Battista<br /><em>De commodis litterarum atque incommodis</em><br />Edició de Mariangela Regoliosi<br />Florència: Edizioni Polistampa, 2021, 514 p. (2 volums)<br />ISBN 978-88-596-1979-6</p> Alejandro Coroleu Drets d'autor (c) 2023 Alejandro Coroleu https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-coroleu Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 Fortea, Roger (ed.). Las Historias del Mago Setne y otros relatos del Egipto https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-guimera <p>Fortea, Roger (ed.)<br /><em>Las Historias del Mago Setne y otros relatos del Egipto fantástico</em><br />Madrid: Siruela, 2023, 416 p.<br />ISBN 978-84-19419-82-8</p> Ariadna Guimerà Martínez Drets d'autor (c) 2023 Ariadna Guimerà Martínez https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-guimera Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 Duplá, Antonio; Núñez, Christian; Reimond, Grégory (eds.). Pasión por la Historia Antigua. De Gibbon a nuestros días https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-arrayas <p>Duplá, Antonio; Núñez, Christian; Reimond, Grégory (eds.)<br /><em>Pasión por la Historia Antigua. De Gibbon a nuestros días</em><br />Pamplona: Urgoiti editores, Monografías, 2021, 415 p.<br />ISBN 978-84-121036-6-3</p> Isaías Arrayás Morales Drets d'autor (c) 2023 Isaías Arrayás Morales https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-arrayas Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100 Sicalipsi: l'onirisme eròtic a les comèdies de tema grecoromà https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-cano <p>En ocasió del cinquè aniversari de la mort del professor Pedro L. Cano publiquem una contribució inèdita que va presentar sota el títol «Surrealismo erótico en las comedias de tradición griega y latina» en el marc del col·loqui <em>Historia Antigua a través del cine. Un Homenaje a Alberto Prieto</em>, organitzat pel professor Borja Antela i celebrat el 9 de maig de 2012 a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mantenim el text original amb l’expressió pròpia d’una intervenció oral.</p> Pedro L. Cano Alonso Drets d'autor (c) 2023 Pedro L. Cano Alonso https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v44-45-cano Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100