https://revistes.uab.cat/faventia/issue/feed Faventia 2021-05-20T12:41:50+02:00 Sebastià Giralt Sebastia.Giralt@uab.cat Open Journal Systems <em>Faventia</em> està dedicada a l’estudi de l’arqueologia, la filologia i la història del món antic i medieval i la seva tradició. https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-etxeberria Armstrong, Jeremy y Fronda, Michael P. Romans at War: Soldiers, Citizens and Society in the Roman Republic 2021-05-19T10:37:00+02:00 Jon Etxeberría Rodríguez etxev@hotmail.es Armstrong, Jeremy y Fronda, Michael P.<br /><em>Romans at War: Soldiers, Citizens and Society in the Roman Republic</em><br />Londres: Taylor and Francis Group Ltd, 2019, 348 p.<br />ISBN 978-113-848-019-3 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Jon Etxeberría Rodríguez https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-heredia-2 Moatti, Claudia. Res publica: Histoire romaine de la chose publique 2021-05-19T10:37:00+02:00 Carlos Heredia Chimeno carlos.heredia@e-campus.uab.cat Moatti, Claudia<br />Res publica: <em>Histoire romaine de la chose publique</em><br />París: Fayard, 2018, 480 p.<br />ISBN 978-2213706276 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Carlos Heredia Chimeno https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-molina Ogden, Daniel. The Legend of Seleucus Kingship, Narrative and Mythmaking in the Ancient World 2021-05-19T10:37:00+02:00 Antonio Ignacio Molina Marín miprofeignacio@hotmail.com Ogden, Daniel<br /><em>The Legend of Seleucus Kingship, Narrative and Mythmaking in the Ancient World</em><br />Cambridge: Cambridge University Press, 2017, xiv-386 p.<br />ISBN 978-1-107-16478-9 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Antonio Ignacio Molina Marín https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-bossoms Arnau de Vilanova. Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, XIII: Speculum medicine 2021-05-19T10:37:00+02:00 Jordi Bossoms Costa jordi.bossomsi@e-campus.uab.cat Arnau de Vilanova<br /><em>Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, XIII: Speculum medicine</em><br />Edició, prefaci i comentari introductori de Michael R. McVaugh<br />Barcelona: Fundació Noguera / Universitat de Barcelona, 2018, 448 p. <br />ISBN 978-84-1303-042-5 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Jordi Bossoms Costa https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-sanchez Doreu i Cleòmenes: caracterització oracular de dos germans en Heròdot 2021-05-19T10:36:58+02:00 Carmen Sánchez-Mañas carmen.sanchezm@upf.edu <p>Aquest article examina les caracteritzacions dels germans Doreu i Cleòmenes d’Esparta extretes a partir d’una selecció de passatges de les <em>Històries</em> d’Heròdot. L’objectiu és avaluar la validesa narrativa de l’única caracterització explícita, la semblança combinada de tots dos personatges. Per fer-ho, analitza el grau de participació de Doreu i Cleòmenes en set episodis amb temàtica oracular, atenent també al context, als continguts oraculars i a les interaccions dels germans amb altres personatges. Els resultats indiquen una impugnació de la semblança combinada.</p> 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Carmen Sánchez-Mañas https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-heredia Consideracions historiogràfiques entorn del «Cinnanum Tempus» 2021-05-19T10:36:58+02:00 Carlos Heredia Chimeno carlos.heredia@uab.cat El <em>Cinnanum Tempus</em> (86-84 aC) és un període controvertit del qual gairebé no disposem d’evidències. Per això, aquest article vol reflexionar entorn de diverses qüestions historiogràfiques clau sobre aquest tema, amb la finalitat de mostrar i aclarir els diferents debats que ha suscitat en les últimes dècades. D’aquesta manera, en un primer moment s’aborda la forma en què s’han presentat els resultats, així com els autors més significatius, i en un segon moment es tracta la qüestió relativa a la naturalesa del nou règim i la problemàtica del «fracàs» de Cinna. 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Carlos Heredia Chimeno https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-manresa Estudi sobre la tipologia de l’hexàmetre de Meleagre de Gadara 2021-05-19T10:36:58+02:00 Beatriz María Manresa Rodríguez beatricher.22@gmail.com <p>Tractarem de determinar els trets i les característiques particulars que es trobaven en l’hexàmetre de Meleagre de Gadara a través d’una concepció global de l’hexàmetre i, d’aquesta manera, d’una visió específica de la mètrica d’aquest epigramista. Mitjançant una anàlisi comparativa de tipus diacrònic, n’extraurem les dades a partir d’elements fonamentals de la mètrica, com la quantitat d’esquemes, els talls del vers i els zeugmes o ponts, entre d’altres. Així determinarem la tendència mètrica que seguia aquest autor en la seva obra i el paper que va tenir en l’evolució de l’hexàmetre en la poesia grega.</p> 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Beatriz María Manresa Rodríguez https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-seijo Flacil·la i Gal·la: l’inici d’una nova dinastia 2021-05-19T10:36:59+02:00 Elisabet Seijo Ibáñez elisabetseib@outlook.com <p>Amb la inesperada derrota a Adrianòpolis, l’emperador Gracià es va veure obligat a buscar un nou august capaç d’encarregar-se de les províncies orientals. L’elegit va ser Teodosi I, i pocs es van imaginar llavors que deixaria una profunda empremta en la història, la qual cosa fa encara més sorprenent la poca atenció que han suscitat les seves dues esposes, Flacil·la i Gal·la.</p> 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Elisabet Seijo Ibáñez https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-estevez La «Divisió de Vamba» en un manuscrit de la Biblioteca de Catalunya 2021-05-20T12:41:50+02:00 Juan A. Estévez Sola estevez@uhu.es <p>Descripció exhaustiva del manuscrit 193 de la Biblioteca de Catalunya i edició crítica de la versió de la <em>Divisió de Vamba</em> inclosa en aquest.</p> 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Juan A. Estévez Sola https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-velaza L’«editio princeps» i les primeres edicions impreses de Marcial 2021-05-19T10:36:59+02:00 Javier Velaza javier.velaza@gmail.com En aquest treball s’analitzen les primeres edicions impreses del text de Marcial i es proposa que l’<em>editio princeps</em>pugui ser la de Ferrara 1471. 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Javier Velaza https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v41-vidal L’arqueologia bíblica a Catalunya (1900-1976) 2021-05-19T10:36:59+02:00 Jordi Vidal Jordi.Vidal.Palomino@uab.cat <p>L’objectiu d’aquest article és analitzar la situació de l’arqueologia bíblica a Catalunya durant el període comprès entre 1900 i 1976. Per fer-ho estudiem dos apartats concrets: la difusió social de l’arqueologia bíblica a Catalunya i la seva presència en l’àmbit acadèmic. L’anàlisi duta a terme demostra que l’arqueologia bíblica va tenir una presència marginal i imperfecta en la universitat catalana, ja que mai no va formar part de l’agenda política ni acadèmica del país.</p> 2021-05-19T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Jordi Vidal