Estudi sobre la tipologia de l’hexàmetre de Meleagre de Gadara

Autors/ores

Resum

Tractarem de determinar els trets i les característiques particulars que es trobaven en l’hexàmetre de Meleagre de Gadara a través d’una concepció global de l’hexàmetre i, d’aquesta manera, d’una visió específica de la mètrica d’aquest epigramista. Mitjançant una anàlisi comparativa de tipus diacrònic, n’extraurem les dades a partir d’elements fonamentals de la mètrica, com la quantitat d’esquemes, els talls del vers i els zeugmes o ponts, entre d’altres. Així determinarem la tendència mètrica que seguia aquest autor en la seva obra i el paper que va tenir en l’evolució de l’hexàmetre en la poesia grega.

Paraules clau

hexàmetre, prosòdia, Meleagre, poesia hel·lenística

Publicades

19-05-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.