La imatge de la dona escriptora en Marcial: un comentari de l’epigrama X 35

Rosa M.ª Marina Sáez

Resum

En aquest article es fa un comentari de l’epigrama X 35 de Marcial, en el qual recomana la poesia de Sulpícia als seus lectors. D’una banda, s’estudien les coincidències entre la poètica de Marcial i les característiques de l’obra de Sulpícia, oposades a certes formes literàries de la seva època, com la poesia mitològica. De l’altra, s’analitzen alguns dels trets de la personalitat i obra de l’autora des d’un punt de vista de gènere, insistint en les diferències existents en la consideració de Sulpícia com a dona i escriptora i la de figures masculines, com Ovidi o el mateix Marcial.

Paraules clau

Marcial; Sulpícia; poètica antiga; estudis de gènere

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Rosa M.ª Marina Sáez