El pensament filosòfic medieval en català: traduccions i estudis. Assaig de balanç enraonat

Autors/ores

  • Josep Batalla Obrador Edèndum
  • Laia Corbella Fundació Quer Alt

Resum

L’article presenta una bibliografia de les traduccions al català de textos filosòfics medievals i d’estudis de filosofia medieval publicats també en català al llarg del segle passat. Els títols són agrupats en dotze unitats temàtiques que, en bona part, s’ordenen cronològicament. Tanmateix, l’article vol oferir també un balanç crític de les col·leccions en què han aparegut els llibres, així com de les institucions i de les personalitats que les han promogudes.

Paraules clau

pensament medieval, textos patrístics, traduccions catalanes

Referències

BATALLA, J. (2008). «Ego, qui sum laicus». Studia Lulliana, 48 () 69-92

— (2000). «L’art lul·liana com a teologia filosòfica». Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 15 (2010) 321-344; http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RLLCGV/article/view/5981/5708.

BATLLORI, M. (1994). De l’edat mitjana als temps moderns i contemporanis. Cinc converses sobre la meva obra. Vic: Eumo.

— (2000). Records de quasi un segle. Barcelona: Quaderns Crema.

CARRERAS I ARTAU, J. (1960). «Influencia de Ramon Llull en el pensamiento teológico-filosófico de los siglos XIV i XV». Dins L’homme et son destin. Actes du I Congrès International de Philosophie Médiévale. Lovaina – París: Nauwelaerts.

CARRERAS I ARTAU, J. i TUSQUETS, J. (1962). Apports hispaniques à la philosophie chrétienne de l’Occident. Lovaina: Publications universitaires de Louvain.

CARRERAS I ARTAU, T. (1968). Estudios filosóficos. Barcelona: CSIC vol. 2, p. 9-161: «Filosofia medieval».

COLOM MATEU, M. (1982-1985). Glossari general lul·lià. Mallorca: Moll, 5 vol.

FOUCAULT, M. (1984). Le souci de soi. Histoire de la sexualité 3. París: Gallimard.

— (2001). L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France. 1981-1982. París: Gallimard – Seuil.

GILSON, E. (1999). La philosophie au Moyen Âge. Des origines patristiques à la fin du XIVe siècle. París: Payot.

HADOT, P. (2002). Exercices spirituels et philosophie antique. París: Albin Michel.

TERRICABRAS J. M. i LLUÍS FONT, P. (2007) (eds.) L’obra d’Eusebi Colomer. Girona: Documenta Universitaria.

TORRAS I BAGES, J. (1914). «Panegírico de Santo Tomàs de Aquino». Dins Obres completes. Barcelona: Editorial Ibèrica. vol. 5.

XIBERTA. B. (1932). De scriptoribus scholasticis s. XIV ex Ordine Carmelitarum. Lovaina: Bureau de la Revue.

Biografies de l'autor/a

Josep Batalla, Obrador Edèndum

Llicenciat en filosofia, fundador i director de l’editorial Obrador Edèndum. Traductor i editor de textos antics i medievals a la col·lecció Fundació Bernat Metge (Aristòtil. Ètica nicomaquea i Categories; Agustí d’Hipona. Dels acadèmics), a la col·lecció Textos Filosòfics (Mestre Eckhart. Obres escollides; Dionisi Areopagita. Dels noms divins. De la teologia mística; Sant Anselm. Obres escollides; Sant Tomàs d’Aquino. De les passions de l’ànima; Pere Abelard. Ètica. Història de les meves dissorts; Joan Duns Escot. Del primer principi i altres escrits; Guillem d’Ockham. Antologia filosòfica) i a la col·lecció Clàssics del Cristianisme (Ricard de Sant Víctor. Sobre la Trinitat). Ha escritt també una Introducció a la lectura d’Agustí.

Laia Corbella, Fundació Quer Alt

Diplomada en Biblioteconomia i llicenciada en Documentació per la Universitat de Barcelona, gestiona la Biblioteca de la Fundació Quer Alt i és cap de producció d’Obrador Edèndum.

Publicades

02-03-2015

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.