L’epistemologia moral d’Anscombe i la rellevància de l’antiescepticisme de Wittgenstein

Michael Wee

Resum

Elizabeth Anscombe és coneguda per la seva insistència que hi ha accions absolutament prohibides, tot i que no està molt segura de per què és així. No obstant això, sostinc en aquest article que Anscombe està més preocupada per l’epistemologia de les prohibicions absolutes, i que el seu pensament sobre el coneixement moral connatural, que s’assembla a la intuïció moral, és clau per comprendre el seu pensament sobre les prohibicions morals. Identificaré les característiques clau de l’epistemologia moral d’Anscombe abans de passar a investigar-ne les fonts, examinar les arrels de la connaturalitat en Tomàs d’Aquino i comparar-la amb l’intuïcionisme eticoracionalista, del qual Anscombe difereix en rebutjar el «bé» com una propietat simple, no natural. Després desenvolupo un argument de dues etapes sobre la prohibició absoluta: el primer serà poc tomista, mentre que el segon suggerirà que les prohibicions absolutes d’Anscombe poden veure’s com una continuació de l’antiescepticisme de Wittgenstein a On Certainty. Desenvolupo una explicació de les prohibicions absolutes com una forma de la proposta de la frontissa de Wittgenstein: no són les conclusions dels arguments deductius, sinó els fonaments de la intel·ligibilitat en l’acció.

Paraules clau

coneixement connatural; ètica de la virtut; “Modern Moral Philosophy”; intuïcionisme ètic; Tomàs d’Aquino; llei natural; Tractatus; On Certainty; proposta frontissa

Text complet:

PDF (English)

Referències

ANSCOMBE, G. E. M. (1958a). “Modern Moral Philosophy”. Philosophy, 33 (124), 1-19. https://doi.org/10.1017/S0031819100037943

ANSCOMBE, G. E. M. (1958b). “On Brute Facts”. Analysis, 18 (3), 69-72. https://doi.org/10.1093/analys/18.3.69

ANSCOMBE, G. E. M. (1976). “On Frustration of the Majority by Fulfilment of the Majority’s Will”. Analysis, 36 (4), 161-168. https://doi.org/10.1093/analys/36.4.161

ANSCOMBE, G. E. M. (2005a). “Knowledge and Reverence for Human Life”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 59-66.

ANSCOMBE, G. E. M. (2005b). “The Dignity of the Human Being”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 67-73.

ANSCOMBE, G. E. M. (2005c). “Good and Bad Human Action”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 195-206.

ANSCOMBE, G. E. M. (2005d). “Murder and the Morality of Euthanasia”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 261-277.

ANSCOMBE, G. E. M. (2008). “Contraception and Chastity”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Faith in a Hard Ground: Essays on Religion, Philosophy and Ethics by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 205-231.

AQUINAS, Thomas (1920). The “Summa Theologica” of St Thomas Aquinas. Fathers of the English Dominican Province (trans.). London: Burns, Oates & Washbourne.

AYER, Alfred Jules (1952). Language, Truth and Logic. New York: Dover Publications.

BLACKBURN, Simon (2005, September 30). “Simply Wrong”. Times Literary Supplement, 11-12.

DRIVER, Julia (2018). “Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe”. In: ZALTA, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/anscombe/

GEACH, Mary (2005, October 7). “Anscombe’s Ethics”. Times Literary Supplement, 17.

GEACH, Mary (2016). “Anscombe on Sexual Ethics”. In: GORMALLY, Luke; JONES, David Albert and TEICHMANN, Roger (eds.). The Moral Philosophy of Elizabeth Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 227-242.

HALDANE, John (2011). “Is Every Action Morally Significant?”. Philosophy, 86 (337), 375-404. https://doi.org/10.1017/S0031819111000192

KENNY, Anthony (2006). Wittgenstein (rev. ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing.

LISSKA, Anthony J. (1996). Aquinas’s Theory of Natural Law: An Analytic Reconstruction. Oxford: Clarendon Press.

MACKIE, J. L. (1977). Ethics: Inventing Right and Wrong. New York: Penguin Books.

MACINTYRE, Alasdair (2002). A Short History of Ethics (2nd ed.). Abingdon: Routledge Classics.

MARITAIN, Jacques (2001). “On Knowledge through Connaturality”. In: SWEET, William (ed.). Natural Law: Reflections on Theory and Practice. South Bend, IN: St. Augustine’s Press, 13-24.

MÜLLER, Anselm Winfried (1994). “Has Moral Education a Rational Basis?”. In: GORMALLY, Luke (ed.). Moral Truth and Moral Tradition: Essays in Honour of Peter Geach and Elizabeth Anscombe. Dublin: Four Courts Press, 203-225.

PINCKAERS, Servais (1962), “Virtue is Not a Habit” (Bernard Gilligan, trans.). CrossCurrents, 12 (1), 67-81.

PROESSEL, Dean (2005). “Wittgenstein on Scepticism and Nonsense”. Philosophical Investigations, 28 (4), 324-345. https://doi.org/10.1111/j.1467-9205.2005.00262.x

STRATTON-LAKE, Philip (2013). “Rational Intuitionism”. In: CRISP, Roger (ed.). The Oxford Handbook of the History of Ethics. Oxford: Oxford University Press, 337-357.

SUTO, Taki (2004). “Virtue and Knowledge: Connatural Knowledge According to Thomas Aquinas”. The Review of Metaphysics, 58 (1), 61-79.

WISEMAN, Rachael (2016). Routledge Philosophy Guidebook to Anscombe’s Intention. Abingdon: Routledge.

WITTGENSTEIN, Ludwig (1969). On Certainty. Anscombe, G. E. M. and von Wright, G. H. (eds.) (Denis Paul and Anscombe, trans.). Oxford: Blackwell.

WITTGENSTEIN, Ludwig (2001). Tractatus Logico-Philosophicus (D. F. Pears and B. F. McGuinness, trans.). Abingdon: Routledge Classics.

WITTGENSTEIN, Ludwig (2009). Philosophical Investigations (4th ed.). Hacker, P. M. S. And Schulte, Joachim (eds.) (G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte, trans.). Chichester: Wiley-Blackwell.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Michael Wee
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons