L’epistemologia moral d’Anscombe i la rellevància de l’antiescepticisme de Wittgenstein

Autors/ores

  • Michael Wee The Anscombe Bioethics Centre

Resum

Elizabeth Anscombe és coneguda per la seva insistència que hi ha accions absolutament prohibides, tot i que no està molt segura de per què és així. No obstant això, sostinc en aquest article que Anscombe està més preocupada per l’epistemologia de les prohibicions absolutes, i que el seu pensament sobre el coneixement moral connatural, que s’assembla a la intuïció moral, és clau per comprendre el seu pensament sobre les prohibicions morals. Identificaré les característiques clau de l’epistemologia moral d’Anscombe abans de passar a investigar-ne les fonts, examinar les arrels de la connaturalitat en Tomàs d’Aquino i comparar-la amb l’intuïcionisme eticoracionalista, del qual Anscombe difereix en rebutjar el «bé» com una propietat simple, no natural. Després desenvolupo un argument de dues etapes sobre la prohibició absoluta: el primer serà poc tomista, mentre que el segon suggerirà que les prohibicions absolutes d’Anscombe poden veure’s com una continuació de l’antiescepticisme de Wittgenstein a On Certainty. Desenvolupo una explicació de les prohibicions absolutes com una forma de la proposta de la frontissa de Wittgenstein: no són les conclusions dels arguments deductius, sinó els fonaments de la intel·ligibilitat en l’acció.

Paraules clau

coneixement connatural, ètica de la virtut, “Modern Moral Philosophy”, intuïcionisme ètic, Tomàs d’Aquino, llei natural, Tractatus, On Certainty, proposta frontissa

Referències

ANSCOMBE, G. E. M. (1958a). “Modern Moral Philosophy”. Philosophy, 33 (124), 1-19. https://doi.org/10.1017/S0031819100037943

ANSCOMBE, G. E. M. (1958b). “On Brute Facts”. Analysis, 18 (3), 69-72. https://doi.org/10.1093/analys/18.3.69

ANSCOMBE, G. E. M. (1976). “On Frustration of the Majority by Fulfilment of the Majority’s Will”. Analysis, 36 (4), 161-168. https://doi.org/10.1093/analys/36.4.161

ANSCOMBE, G. E. M. (2005a). “Knowledge and Reverence for Human Life”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 59-66.

ANSCOMBE, G. E. M. (2005b). “The Dignity of the Human Being”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 67-73.

ANSCOMBE, G. E. M. (2005c). “Good and Bad Human Action”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 195-206.

ANSCOMBE, G. E. M. (2005d). “Murder and the Morality of Euthanasia”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 261-277.

ANSCOMBE, G. E. M. (2008). “Contraception and Chastity”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Faith in a Hard Ground: Essays on Religion, Philosophy and Ethics by G.E.M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 205-231.

AQUINAS, Thomas (1920). The “Summa Theologica” of St Thomas Aquinas. Fathers of the English Dominican Province (trans.). London: Burns, Oates & Washbourne.

AYER, Alfred Jules (1952). Language, Truth and Logic. New York: Dover Publications.

BLACKBURN, Simon (2005, September 30). “Simply Wrong”. Times Literary Supplement, 11-12.

DRIVER, Julia (2018). “Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe”. In: ZALTA, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/anscombe/

GEACH, Mary (2005, October 7). “Anscombe’s Ethics”. Times Literary Supplement, 17.

GEACH, Mary (2016). “Anscombe on Sexual Ethics”. In: GORMALLY, Luke; JONES, David Albert and TEICHMANN, Roger (eds.). The Moral Philosophy of Elizabeth Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 227-242.

HALDANE, John (2011). “Is Every Action Morally Significant?”. Philosophy, 86 (337), 375-404. https://doi.org/10.1017/S0031819111000192

KENNY, Anthony (2006). Wittgenstein (rev. ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing.

LISSKA, Anthony J. (1996). Aquinas’s Theory of Natural Law: An Analytic Reconstruction. Oxford: Clarendon Press.

MACKIE, J. L. (1977). Ethics: Inventing Right and Wrong. New York: Penguin Books.

MACINTYRE, Alasdair (2002). A Short History of Ethics (2nd ed.). Abingdon: Routledge Classics.

MARITAIN, Jacques (2001). “On Knowledge through Connaturality”. In: SWEET, William (ed.). Natural Law: Reflections on Theory and Practice. South Bend, IN: St. Augustine’s Press, 13-24.

MÜLLER, Anselm Winfried (1994). “Has Moral Education a Rational Basis?”. In: GORMALLY, Luke (ed.). Moral Truth and Moral Tradition: Essays in Honour of Peter Geach and Elizabeth Anscombe. Dublin: Four Courts Press, 203-225.

PINCKAERS, Servais (1962), “Virtue is Not a Habit” (Bernard Gilligan, trans.). CrossCurrents, 12 (1), 67-81.

PROESSEL, Dean (2005). “Wittgenstein on Scepticism and Nonsense”. Philosophical Investigations, 28 (4), 324-345. https://doi.org/10.1111/j.1467-9205.2005.00262.x

STRATTON-LAKE, Philip (2013). “Rational Intuitionism”. In: CRISP, Roger (ed.). The Oxford Handbook of the History of Ethics. Oxford: Oxford University Press, 337-357.

SUTO, Taki (2004). “Virtue and Knowledge: Connatural Knowledge According to Thomas Aquinas”. The Review of Metaphysics, 58 (1), 61-79.

WISEMAN, Rachael (2016). Routledge Philosophy Guidebook to Anscombe’s Intention. Abingdon: Routledge.

WITTGENSTEIN, Ludwig (1969). On Certainty. Anscombe, G. E. M. and von Wright, G. H. (eds.) (Denis Paul and Anscombe, trans.). Oxford: Blackwell.

WITTGENSTEIN, Ludwig (2001). Tractatus Logico-Philosophicus (D. F. Pears and B. F. McGuinness, trans.). Abingdon: Routledge Classics.

WITTGENSTEIN, Ludwig (2009). Philosophical Investigations (4th ed.). Hacker, P. M. S. And Schulte, Joachim (eds.) (G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte, trans.). Chichester: Wiley-Blackwell.

Biografia de l'autor/a

Michael Wee, The Anscombe Bioethics Centre

Michael Wee és responsable d’educació i recerca a l’Anscombe Bioethics Centre, un institut de recerca independent amb seu a Oxford. També és membre associat de l’Aquinas Institute al Blackfriars Hall de la Universitat d’Oxford i professor associat de bioètica al St Mary’s College, Oscott.

Publicades

31-03-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.