El dubtós eticista. O el un, o l'altre II, de Kierkegaard

Autors/ores

  • Wilfried Greve Instituto de Flensburg

Resum

D'acord amb la teoria de Kierkegaard del «ètic» com un «estadi», com a actitud frent a l'existència, el pseudònim de la segona part d'O l'un, o l'altre (1843) és considerat sovint el seu ferm defensor. Climacus, l'autor fictici de la Apostilla (1846), comparteix aquesta opinió en la seva revisió de les obres anteriors de Kierkegaard. No obstant això, una anàlisi més detallat del primerenc pseudònim ètic mostrarà que tal posició no està justificada. Ell, el ciutadà idealista autolegitimat, està mancat de credibilitat. Els resultats d'aquest anàlisi es confirmen en seguir el desenvolupament de la teoria kierkegaardiana dels estadis que conclou en el mateix Climacus. És justament en aquest desenvolupament on el concepte del « ètic » pateix una important transformació. Paral·lelament, aquest desenvolupament pot ser llegit com divergència respecte a l'idealisme alemany.

Paraules clau

Kierkegaard, ètic, estadis, pseudònims, idealisme alemany

Referències

DEISS, E. (1984). Entweder-Oder? oder Kierkegaards Rache. Einladung an die Verächter des Ästhetischen sich fortzubilden oder fortzumachen. (Diss.) Heidelberg.

ELROD, J. W. (1975). Being and Existence in Kierkegaard's Pseudonymous Autorship. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

FAHRENBAH, H. (1968). Kierkegaards existenzialdialektische Ethik. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann.

GARFF (1955). «Den Søvnløse». Kierkegaard læst æstetisk/biografisk. København: C. A. Reitzels Forlag .

GREVE, W. (1990). Kierkegaards maieutische Ethik. Von «Entweder / Oder II» zu den «Stadien». Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.

GREVE, W. (1993). «Victor Eremita, Assessor Wilhelm -og Kierkegaard». Kierkegaard - pseudonymitet. Søren Kierkegaard Selskabets Populære Skrifter nr. 21. København: C. A. Reitzels Forlag, p. 76-89.

HAGEN, J. F. (1844). «Frygt og Bæven». Theologisk Tidsskrift 8, p. 197-199.

HAUSCHILDT, F. (1982). Die Ethik Søren Kierkegaards. Gütersloh.

KIRMMSE, B. H. (1990). Kierkegaard in golden Age Denmark. Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press.

KOSKINEN, L. (1980). Tid och evighet hos Sören Kierkegaard. En studie i Kierkegaards Livsåskådning. Lund: Doxa Press.

PULMER, K. (1982). Die dementierte Alternative. Gesellschaft und Geschichte in der ästhetischen Konstruktion von Kierkegaards Entweder / Oder». Frankfurt / Bern: Peter Lang.

Publicades

07-07-1998

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.