Subjecte liberal i comunitat : Rawls i la unió social

Autors/ores

  • Carlos Thiebaut Thiebaut Universidad Carlos III

Resum

Aquest article posa en relleu la importància que té per al liberalisme pensar la idea comunitat. L'anàlisi del model liberal de societat mostra com en tal proposta ha motius relacionats amb el bé comú, la qual cosa distància el liberalisme polític del llibertarisme. Ara bé , davant de la comunitat homogènia defensada pels comunitaristes, Rawls proposa una societat complexa i diferenciada que s'estructura no a partir d'una doctrina comprehensiva, sinó mitjançant una concepció compartida de la justícia, concepció que és compatible amb la idea dels ciutadans com a persones lliures i iguals dins d'un Estat democràtic.

Paraules clau

comunitat, societat, justícia, democràcia, liberalisme, Rawls

Publicades

14-03-1997

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.