Sobre el nexe intern entre Estat de dret i democràcia

Autors/ores

  • Jürgen Habermas Universitat de Frankfurt

Resum

Habermas defensa en aquest escrit l’existència d’un nexe intern entre l’Estat de dret i lademocràcia. Aquest nexe sorgeix del concepte modern de dret i del fet que el dret positiuja no pot legitimar-se a partir d’un dret d’ordre superior. Així doncs, el dret es legitima apartir de l’autonomia que tot ciutadà té garantida, de tal manera que l’autonomia pública ila privada es pressuposen mútuament. Aquest nexe es fa visible en la dialèctica entre la concepcióliberal del dret i el paradigma jurídic de l’Estat social, dialèctica que fa necessària unaautocomprensió procedimental de l’Estat democràtic de dret. Finalment aquest nou paradigmajurídic procedimental és exemplificat a partir de les polítiques feministes d’emancipació

Paraules clau

democràcia, Estat de dret, autonomia, dret, liberalisme, Estat social

Publicades

14-03-1997

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.