Què és “veritá” en el realisme intern?

Autors/ores

  • José Medina Northwestern University. Department of Philosophy

Resum

Aquest article és un examen critic de la teoria de la veritat de Putnam en la seva evolució des d'un realisme metafisic a un realisme intern. En primer lloc, presento una anàlisi de l'argument de la teoria de models que va dur a Putnam a abandonar el concepte metafísic de veritat corn a correspondència i a adoptar un concepte epistèmic de veritat. Aquest argument, encara que constitueix una potent crítica de la concepció de la veritat del realisme metafísic, no estableix conclusivament que la veritar tingui algun contingut epistèmic. En segon lloc, discuteixo la teoria idealitzada de la veritat de Putnam, tot argumentant que la identificació de la veritat amb “acceptabilitat en condicions ideals” no s'adiu amb la tesi que la veritat no és contextual sinó transcendent, per tal com la noció de justificació és intrínsecament contextual i no hi ha idealització que la pugui redimir d'aquest caracter. Finalment, suggereixo que les intuicions realistes que el realisme intern de Putnam intenta captar no requereixen més que una perspectiva deflacionista sobre la veritat. Adoptar aquesta perspectiva implica abandonar no sols la idea que la veritat és una propietat epistèmica, sinó també la idea que la veritat és una propietat substantiva que totes les afirmacions verdaderes comparteixen i que, per tant, és objecte d'una teoria filosòfica.

Paraules clau

veritat, Putnam, realisme intern, acceptabilitat, realisme metafísic, justificació, idealització.

Publicades

07-01-1996

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.