Reflexions sobre l'holisme

Autors/ores

  • Ernest LePore Rutgers University. Center for Cognitive Science

Resum

Aquest article és una traducció al catala d'un text d'Ernest LePore on aquest recull algunes questions basiques sobre les propietats intencionals i si cal tractar-les de forma holística, seguint el plantejament previ que l'autor i en Jerry Fodor van presentar al llibre Holism: A Shopper i Guide.

L'article descriu les característiques principals de les propietats intencionals i examina si realrnent defensar I'existincia d'aquestes ens ha de portar a creure en l'holisrne sernantic.

LePore distingueix entre propietats atbmiques, anatbrniques i holistes, defensant que la postura més raonable és considerar que les propietats intencionals són de caire anató- mic sense necessitat de ser holistes. S'examinen críticament alguns arguments que volen mostrar la viabilitat de l'holisme a partir de la idiosincrasia de les propietats intencionals, es comenten algunes de les crítiques efectuades per aitres iilbsofs a tesis defensades a Holism: A Shopperj Guide i es critica la posició atomisa pel que fa a les propietats intencionals.

Paraules clau

holisme, intencionalitat, filosofia de la rnent, filosofia del llenguatge, naturalisme.

Publicades

07-01-1996

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.