Convocatòria oberta (Els goigs del cos. Anàlisis fenomenològiques).

01-03-2024

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ

Títol: Els goigs del cos. Anàlisis fenomenològiques.

La revista Enrahonar convoca una crida a la participació d’articles escrits per autors i autores de formació filosòfica interessats a contribuir en un proper número monogràfic sobre els goigs del cos, des de la perspectiva del propi cos o cos viscut. Els textos han de respondre o connectar-se amb una perspectiva bàsica de descripció i anàlisi fenomenològic. Qualsevol fenomen relacionat amb els goigs del cos i amb l'aparició del cos en plenitud, satisfacció, delit o gratuïtat, el que s'ha anomenat eu-aparició, entra per dret propi en la temàtica del monogràfic. Per experiències de goig del cos s'entenen aquelles que parteixen del cos, o que són vehiculades per ell i en ell desemboquen, o que tenen el cos com a terme intencional preferent o específic. La perspectiva fenomenològica s'entén en un sentit ampli, que admet sens dubte aproximacions interdisciplinàries i diàlegs amb altres tradicions filosòfiques i de pensament contemporani.

A aquest efecte, s'acceptaran treballs que desenvolupin algun dels següents eixos temàtics, que tenen valor orientatiu:

1- Estructures intencionals i a-intencionals en les experiències de goig.

2- Plaer i dolor com a experiències asimètriques.

3- L'afectivitat de les vivències gratificants. Anàlisi de les emocions corporals propícies en estrats passius, receptius i actius.

4- Memòria corporal del goig.

5- Debat i autors en la història de la descripció filosòfica i fenomenològica del goig.

6- Descripció fenomenològica de les experiències de goig motrius, en motricitat especial, habitual, recurrent.

7- Descripció fenomenològica dels plaers corporals del menjar, beure, repòs, etc.

8- Descripcions, anàlisis i discussions del fenomen eròtic.

9- Diàlegs creuats de la fenomenologia de la sexualitat amb qualsevol altra direcció del pensament contemporani.

10- El goig compartit en relacions jo-tu i en intencionalitat "nosaltres". Intercorporalitat i eu-aparició.

11- La presència del cos en els entusiasmes estètics, intel·lectuals, espirituals.

12- Experiències de positivitat i alleujament en contextos de patiment.

13- Plaer i sentit de la posicionalitat corporal.

14- Experiència de goig i sentit de la temporalitat: el factor temporal en l'experiència fruitiva.

15- Els grans models teòrics de fenomenologia del cos davant el desafiament descriptiu del goig

La present convocatòria també acull estudis temàtics i investigacions interpretatives de l'obra d'autors i autores que hagin atès algun d'aquests camps temàtics. Un llistat orientatiu d'autors inclou: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Max Scheler, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Emmanuel Lévinas, Michel Henry, Donn Welton, Anthony Steinbock, Elizabeth Behnke, Kristin Zeiler, Sarah Heinämaa, Natalie Depraz, Jean-Louis Chrétien, Judith Butler, Renaud Barbaras, Luce Irigaray, Iris Marion Young, Sara Ahmed, Jean-Luc Marion, Rudolf Bernet. S'admeten igualment assajos de descripció directa.

Idiomes acceptats: espanyol, català, anglès i francès.

El termini màxim d’enviament d'articles serà l’1 de març de 2025. Els enviaments es realitzaran a través de la pàgina web de la Revista: https://revistes.uab.cat/enrahonar 

Al web es poden consultar també les normes de publicació a les quals han de sotmetre’s els articles enviats. Sisplau, indiqueu a la secció "Comentaris per a l'editor" que l'article ha de ser considerat pel monogràfic sobre "Els goigs del cos".

Per qualsevol dubte, podeu escriure als següents correus electrònics: micaelaszeftel@gmail.com i graciela.fainstein@cchs.csic.es