Convocatòria oberta (Narratives actuals en la societat digital: desinformació, fake news y dinàmiques ético-polítiques)

16-11-2023

DEADLINE: 31-Març-2024 - Envïin si us plau les seves aportacions a través d'OJS: https://revistes.uab.cat/enrahonar

Fake news, infodèmia, deepfakes, bulls, postveritat, conspiranoia... són nocions que han passat a formar part del ventall terminològic necessari per explicar la realitat en què vivim.

Com a fruit de la transició digital, la nostra societat en els seus aspectes digital i urbà ha patit canvis significatius que alhora han ocasionat modificacions en els models socials, de percepció de les institucions públiques i de benestar. El fenomen de la desinformació s'ha convertit, probablement, en el pilar més important des del qual comprendre aquestes derives actuals. És, per tant, capital comprendre les narratives que promouen la desinformació i que fan que els usuaris de la societat digital acabin fent actes que fan perillar l'statu quo social, polític i econòmic.

Des de la perspectiva estrictament filosòfica, es coneix la controvèrsia de Plató amb els sofistes respecte de l'existència o no de la veritat. L'aposta de la sofística per la utilització descarnada dels discursos amb la finalitat d'obtenir metes i resultats estratègics, ens fan pensar que estem novament a la “caverna de Plató”, amb l'agreujant que no hi ha manera de saber si n'hem sortit o hem entrat en una altra. Els conceptes de veritat i realitat estan profundament qüestionats per aquest nou entorn virtual i ens porta a qüestionar-nos si estem o no en condicions de saber què passa a les nostres societats hipercomunicades.

Si la ciutadania no és capaç de distingir entre fets veritables i falsos, i si no som capaços de tamisar l'enorme quantitat d'informació que rebem diàriament de forma fragmentada i descontextualitzada, com farem per prendre decisions correctes al camp democràtic?, com farem per saber quin gestor públic ens menteix o qui diu la veritat? En aquest delicat context de radicalització ideològica i sorgiment de democràcies iliberals, la cerca de respostes sobre les notícies falses és una manera de respondre no només a qüestions epistemològiques de gran importància, sinó de comprendre fins on i com podem construir sistemes democràtics legítims i duradors. Els avenços dels populismes a tot el món donen compte d'una crisi dels fonaments de la veritat i de la democràcia liberal. Estem novament assistint a la vella discussió de Plató amb els sofistes, però en un context social més complex i amb més incertesa social?

Per tots aquests motius, aquest monogràfic busca donar resposta a la manera com diferents narratives en la societat digital donen forma a aquests fenòmens que al seu torn tenen una clara incidència eticopolítica. Tot això sense obviar que es tracta d'un exercici filosòfic dilucidar la manera amb què aquests fenòmens són capaços d'emmotllar el pensament social i individual i fins i tot de radicalitzar ideològicament els subjectes presents a l'entorn digital. D'aquesta manera, podrem construir eines conceptuals i estratègies per bregar amb aquests problemes, així com amb altres de similars que puguin sorgir en el futur i que tinguin l'origen en la societat digital.

Algunes de les temàtiques que tindran cabuda al monogràfic són:

- Infodèmia: de l'abundància d'informació a la desinformació

- Granges de trolls, partits polítics i ús nociu de xarxes socials

- Deepfakes i l'ús de la imatge com a persuasió ideològica

- Desenvolupaments d'IA que fomenten o obstaculitzen els efectes de les fake news

- Ètica, política i comunicació a la societat poscovid

- El rol de les institucions públiques (científiques, educatives...) per pal·liar la desinformació

- La frontera entre ficció i realitat

- Societats digitals

- Tecnopersones, noves antropologies a l'era digital

- Filosofia de la informació

- Altres, degudament justificades sobre la base de la temàtica del monogràfic