La revista ENRAHONAR inclosa a l'índex ERIH PLUS

12-07-2016
La revista ENRAHONAR ha sigut indexada a la base de dades ERIH PLUS.
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488792

Aquest és un índex de referència per a publicacions acadèmiques de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, elaborat per l'European Science Foundation i el Norwegian Center for Research Data. Els criteris d'inclusió es centren en la qualitat del procediment de selecció de les publicacions, en la transparència i en la internacionalització. Tant els criteris com la llista completa poden consultat-se al web d'ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Es tracta d'un gran pas en la millora de la difusió i l'impacte de la revista ENRAHONAR.